Treballs Fi de Grau> Medicina

Control del dolor agudo postoperatorio en el servicio de COT del Hospital Joan 23 de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6487
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6487
 • Autors:

  Hernández Joglar, Raquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-14
  Resum: El dolor agut postoperatori deriva de l'activitat quirúrgica i s'associa a un augment de la morbiditat, els costos sanitaris i l'elevat risc de desenvolupar dolor crònic. L'objectiu de la Unitat del Dolor Agut, com a equip multidisciplinari, és la prevenció, avaluació i tractament dels pacients hospitalitzats amb dolor agut de difícil control. Els pacients recentment intervinguts en el servei de Traumatologia de l'Hospital Joan 23 podrien beneficiar-se de pautes estandarditzades d'analgèsia incloses en trajectòries clíniques. Per a això, s'han dissenyat protocols terapèutics per al control del dolor postoperatori i s'han implementat amb l'objectiu d'establir la seva efectivitat i seguretat en aquest grup de pacients intervinguts. El dolor agudo postoperatorio deriva de la actividad quirúrgica y se asocia a un aumento de la morbilidad, los costes sanitarios y el elevado riesgo de desarrollar dolor crónico. El objetivo de la Unidad del Dolor Agudo, como equipo multidisciplinar, es la prevención, evaluación y tratamiento de los pacientes hospitalizados con dolor agudo de difícil control. Los pacientes recién intervenidos en el servicio de Traumatología del Hospital Joan 23 podrían beneficiarse de pautas estandarizadas de analgesia incluidas en trayectorias clínicas. Para ello, se han diseñado protocolos terapéuticos para el control del dolor postoperatorio y se han implementado con el objetivo de establecer su efectividad y seguridad en este grupo de pacientes intervenidos.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Hernández Joglar, Raquel
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Control del dolor agut postoperatori en el servei de COT de l'Hospital Joan 23 de Tarragona Acute postoperative pain control in Orthopaedic Surgery service on Joan 23 hospital in Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Dolor, protocols, analgèsia Pain, protocols, analgesia Dolor, protocolos, analgesia
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Control del dolor agudo postoperatorio en el servicio de COT del Hospital Joan 23 de Tarragona
  Director del projecte: Canadell Vilarrasa, Laura
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar