Treballs Fi de Grau> Dret Públic

La regulación de las incapacidades en el ordenamiento jurídico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:649
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG649
 • Autors:

  Mauri Sánchez, Desirée
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-05-03
  Resum: El meu treball de fi de grau tracta sobre l’accés del personal en l’àmbit públic. La finalitat principal era, a grans trets, conèixer quin és el procés que es segueix per accedir a l’Administració Pública, conèixer com està estructurada la funció pública i quins elements participen en un procés de selecció públic. Concretament m’interessava saber quines són les gestions prèvies i posteriors a la publicació d’una oferta de treball. Els objectius eren: indagar sobre la identificació de les necessitats de personal, la elaboració de l’oferta pública d’ocupació i conèixer el procediment que es segueix un cop determinades aquestes necessitats, tals com la elaboració de la oferta, el reclutament, les probes selectives a realitzar i finalment la selecció del candidat. My final degree work is about employees’ access in public scope. The objective was, in rough outlines, know what process is carried out to access in the Public Administration. Also to know how is structured Public Administration and what elements participate in a public selection process. Specifically I wanted to know what management is carried out after and before the publication job. The objectives were know how staffing needs are identified, how is elaborate the publication job, what is the process which realize once detected these needs, such as the development of supply, recruitment, testing and finally perform selective candidate. Mi trabajo de final de grado trata sobre el acceso del personal en el ámbito público. La finalidad principal era, a grandes rasgos, conocer cuál es el proceso que se lleva a cabo para acceder a la Administración Pública, conocer como está estructurada la función pública y que elementos participan en un proceso de selección público. Concretamente me interesaba saber cuáles son las gestiones previas y posteriores a la publicación de una oferta de empleo. Los objetivos eran: indagar sobre la identificación de las necesidades de personal, la elaboración de la oferta pública de empleo y conocer el procedimiento que se lleva a cabo una vez detectadas estas necesidades, tales como la elaboración de la oferta, el reclutamiento, las pruebas selectivas a realizar y finalmente la selección del candidato.
  Matèria: Administració pública-Funcionaris i empleats
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Mauri Sánchez, Desirée
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Accés del personal a l'Administració Pública Employees access in public administration Acceso del personal en la Administración Pública
  Data de la defensa del treball: 2014-04-09
  Paraules clau: Oferta pública d'ocupació, planificació de RRHH Públic offer job, human resources planning Oferta pública d'ocupació, planificació de RRHH
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Accés del personal a l'Administració Pública
  Director del projecte: Fuentes i Gasó, Josep Ramon
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Administració pública-Funcionaris i empleats
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar