Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

El efecto de la realidad virtual inmersiva como tratamiento rehabilitador coadyuvante en pacientes con disfunción vestibular periférica: Estudio piloto

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6490
 • Autors:

  Hurtado Pamies, Ana María
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-16
  Resum: Disseny: Estudi pilot en curs basat en Pavlov et al., 2012. Objectiu: Avaluar l'efecte de la incorporació de la realitat virtual immersiva (RVI) al tractament rehabilitador en pacients amb vertigen perifèric. Mètodes: Els participants van ser aleatoritzats en un grup control (exercicis Cawthorne-Cooksey), i un grup experimental (realitzen també RVI). Es va valorar abans i després de 8 sessions amb posturografia i escales clíniques validades. Resultats: només 3 pacients han conclòs, tots milloren les escales. Conclusions: Encara no podem treure conclusions del benefici de RVI, sembla apuntar al fet que és una tècnica segura, fàcil i que millora l'adherència al tractament. Diseño: Estudio piloto en curso basado en Pavlov et al, 2012. Objetivo: Evaluar el efecto de la incorporación de la realidad virtual inmersiva (RVI) al tratamiento rehabilitador en pacientes con vértigo periférico. Métodos: Los participantes fueron aleatorizados en un grupo control (ejercicios Cawthorne-Cooksey), y un grupo experimental (realizan también RVI). Se valoró antes y después de 8 sesiones con posturografía y escalas clínicas validadas. Resultados: solo 3 pacientes han concluido, todos mejoran las escalas. Conclusiones: Todavía no podemos sacar conclusiones del beneficio de RVI, parece apuntar a que es una técnica segura, fácil y que mejora la adherencia al tratamiento.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Ibarz Giné, Cristina
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Hurtado Pamies, Ana María
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: L'efecte de la realitat virtual immersiva com a tractament rehabilitador coadjuvant en pacients amb disfunció vestibular perifèrica: Estudi pilot The effect of immersive virtual reality as an adjuvant rehabilitation treatment in patients with peripheral vestibular dysfunction: Pilot study
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Rehabilitació vestibular, realitat virtual immersiva, vertigen perifèric Vestibular rehabilitation, immersive virtual reality, peripheral vertigo Rehabilitación vestibular, realidad virtual inmersiva, vértigo periférico
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: El efecto de la realidad virtual inmersiva como tratamiento rehabilitador coadyuvante en pacientes con disfunción vestibular periférica: Estudio piloto
  Director del projecte: San Segundo Mozo, Rosa María
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar