Treballs Fi de Grau> Medicina

Manifestaciones dermatológicas de la COVID-19 y correlación fisiopatológica en niños y adultos

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6492
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6492
 • Autors:

  Martí Álvarez, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-16
  Resum: El SARS-CoV-2, agent patogen causant de la COVID-19, ha causat una gran pandèmia mundial. S'han publicat milers d'estudis referents a la clínica respiratòria induïda per aquest virus. D'altra banda, també ha estat cridanera la gran quantitat de lesions cutànies associades amb la COVID-19 i manifestades en tots els grups d'edat. El SARS-CoV-2, agente patógeno causante de la COVID-19, ha causado una gran pandemia mundial. Se han publicado miles de estudios referentes a la clínica respiratoria inducida por este virus. Por otra parte, también ha sido llamativa la gran cantidad de lesiones cutáneas asociadas con la COVID-19 y manifestadas en todos los grupos de edad.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Martí Álvarez, Maria
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Manifestacions dermatològiques de la COVID-19 i correlació fisiopatològica en nens i adults Dermatological manifestations of COVID-19 and pathophysiological correlation in children and adults
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Manifestacions dermatològiques, SARS-CoV-2, fisiopatologia Dermatological manifestations, SARS-CoV-2, physiopathology Manifestaciones dermatológicas, SARS-CoV-2, fisiopatología
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Manifestaciones dermatológicas de la COVID-19 y correlación fisiopatológica en niños y adultos
  Director del projecte: Just Sarobé, Miquel
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar