Treballs Fi de Grau> Medicina

Asociación del bisfenol A con la obesidad y factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6508
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6508
 • Autors:

  Pinedo Córdoba, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-23
  Resum: El bisfenol A (BPA) és un producte químic que es produeix en grans quantitats per a la fabricació de diferents recipients plàstics (policarbonat) i resines epoxi (revestiment de llaunes i contenidors metàl·lics), així com empastaments dentaris, biberons, canonades, etc. Creixents estudis atorguen al bisfenol A un potencial efecte disruptor endocrí, fet que pogués comportar diferents riscos per a la salut de la població general. Entre els diferents efectes adversos i patologies amb els quals s'ha relacionat, múltiples estudis han reportat una associació del BPA amb l'obesitat, així com amb diferents factors de risc cardiovascular. Es va realitzar una revisió sistemàtica en la base de dades de Medline (PubMed). L'estratègia de cerca va ser exhaustiva, eliminant aquells que no se cenyien als criteris d'inclusió. Amb una quantitat inicial de 402 articles, 290 van ser eliminats a partir de la lectura del títol, 60 després de lectura de títol i resum, i 14 després de lectura completa d'article. Els resultats van concloure que els nivells de BPA en nens podrien associar-se amb un major risc d'obesitat. No es van trobar associacions significatives amb els diferents factors de risc cardiovascular. L'associació amb altres alteracions metabòliques podria ser susceptible de recerques futures. El bisfenol A (BPA) es un producto químico que se produce en grandes cantidades para la fabricación de diferentes recipientes plásticos (policarbonato) y resinas epoxi (revestimiento de latas y contenedores metálicos), así como empastes dentarios, biberones, tuberías, etc. Crecientes estudios otorgan al bisfenol A un potencial efecto disruptor endocrino, hecho que pudiera comportar diferentes riesgos para la salud de la población general. Entre los diferentes efectos adversos y patologías con los que se ha relacionado, múltiples estudios han reportado una asociación del BPA con la obesidad, así como con distintos factores de riesgo cardiovascular. Se realizó una revisión sistemática en la base de datos de Medline (PubMed). La estrategia de búsqueda fue exhaustiva, eliminando aquellos que no se ceñían a los criterios de inclusión. Con una cantidad inicial de 402 artículos, 290 fueron eliminados a partir de la lectura del título, 60 tras lectura de título y resumen, y 14 tras lectura completa de artículo. Los resultados concluyeron que los niveles de BPA en niños podrían asociarse con un mayor riesgo de obesidad. No se encontraron asociaciones significativas con los diferentes factores de riesgo cardiovascular. La asociación con otras alteraciones metabólicas podría ser susceptibles de investigaciones futuras.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Pinedo Córdoba, Laura
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Associació del bisfenol A amb l'obesitat i els factors de risc cardiovascular en nens i adolescents Association of bisphenol A with obesity and cardiovascular risk factor in children and adolescents
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Bisfenol A, obesitat, tensió arterial, perfil lipídic, glucosa Bisphenol A, obesity, blood pressure, lipidic profile, glucose Bisfenol A, obesidad, tensión arterial, perfil lipídico, glucosa
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Asociación del bisfenol A con la obesidad y factores de riesgo cardiovascular en niños y adolescentes
  Director del projecte: Feliu Rovira, Albert
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar