Treballs Fi de Grau> Medicina

Resultat clínic de la cirurgia de tumors raquimedul·lars: diferents tècniques quirúrgiques, evolució clínica i registre de complicacions

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6509
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6509
 • Autors:

  Ramírez Guerra, Adela
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-23
  Resum: Es tracta d'un estudi demogràfic, de la histopatologia, factors quirúrgics, complicacions i l'evolució clínica a mitjà i llarg termini dels pacients sotmesos a cirurgia per extirpació de tumors medul·lars. Per determinar si hi ha algun factor predictor de l'èxit terapèutic. Han participat 33 pacients i els resultats han demostrat una millora de les variables clíniques per al dolor i incapacitat postquirúrgica. Amb una brusca davallada dels valors des del primer mes del postoperatori fins al sisè, que manté la tendència a disminuir però estabilitzant-se a l'any, sense altres resultats significatius en la resta de variables estudiades.
  Matèria: Medicina
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Ramírez Guerra, Adela
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Surgical outcome of spinal cord tumors: different surgical techniques, clinical outcome and record of complications Resultado clínico de la cirugia de tumores raquimedulares: diferentes técnicas quirúrgicas, evolución clínica y registro de complicaciones
  Data de la defensa del treball: 2023-06-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Tumors medul·la espinal, resecció tumoral, evolució clínica Spinal cord tumors, surgical excision, clinical outcome Tumores medula espinal, resección tumoral, evolución clínica
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Resultat clínic de la cirurgia de tumors raquimedul·lars: diferents tècniques quirúrgiques, evolució clínica i registre de complicacions
  Director del projecte: Gonçalves Ramírez, Francisco
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar