Treballs Fi de Grau> Administració i Direcció d'Empreses

Diferencias generacionales en el ámbito laboral

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6544
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6544
 • Autors:

  Mendoza Bedmar, Cristina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-11-28
  Resum: Aquest treball tracta les diferents generacions que formen part de l'actual mercat laboral espanyol. S'analitzen dues línies de pensament sobre elles, d'una banda, aquells autors que es decanten per l'existència de trets que caracteritzen un grup de persones nascudes en un mateix rang d'anys, i, de l'altra, aquells que critiquen les investigacions generacionals, considerant que són fruit de trobar-se en moments de la vida similars i no d'haver nascut en un any concret. This work deals with the different generations that are part of the current Spanish labor market. Two lines of thought about them are analyzed: on the one hand, those authors who lean towards the existence of traits that characterize a group of people born within the same range of years, and on the other hand, those who criticize generational research, considering it to be a result of sharing similar life moments rather than being born in a specific year. Este trabajo trata sobre las diferentes generaciones que forman parte del actual mercado laboral español. Se analizan dos líneas de pensamientos sobre ellas, por un lado, aquellos autores que se decantan por la existencia de rasgos que caracterizan a un grupo de personas que nacieron en un mismo rango de años, y, por otro lado, aquellos que critican las investigaciones generacionales, considerando que son fruto de encontrarse en momentos de la vida similares y no de haber nacido en un año en concreto.
  Matèria: Recursos humans
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Mendoza Bedmar, Cristina
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Diferències generacionals en l'àmbit laboral Generational differences in the workplace
  Data de la defensa del treball: 2023-09-12
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Generacions, treballadors, estereotips Generations, workers, stereotypes Generaciones, trabajadores, estereotipos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Diferencias generacionales en el ámbito laboral
  Director del projecte: Valverde Aparicio, Mireia
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Recursos humans
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar