Treballs Fi de Grau> Administració i Direcció d'Empreses

Comparació del marc fiscal andorrà amb les jurisdiccions veïnes i les més competents d’Europa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:6546
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG6546
 • Autors:

  De Sousa Silva, Marcos
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2023-12-05
  Resum: El presente trabajo de fin de grado tiene como finalidad analizar el marco fiscal Andorrà así como el de España y las jurisdicciones vecinas como Francia y Portugal, así como las jurisdicciones conocidas por la baja carga fiscal en concepto de IRPF e IS. Además, también pretende comparar dichos impuestos según cara jurisdicción para determinar el ahorro fiscal por los contribuyentes. Palabras claves: Fiscalidad, Impuesto de Sociedades, Impuesto de la Renta de Personas Físicas. The purpose of this final degree thesis is to analyze the Andorran tax framework as well as that of Spain and neighboring jurisdictions such as France and Portugal, and also the jurisdictions known for the low tax burden in terms of personal income tax and social security. In addition, it also aims to compare the aforementioned taxes according to expensive jurisdiction to determine the tax savings for taxpayers. Keywords: Taxation, Corporation Tax, Personal Income Tax. El present treball de fi de grau té com a finalitat analitzar el marc fiscal Andorrà així com el d'Espanya i les jurisdiccions veïnes com França i Portugal, i també les jurisdiccions conegudes per la baixa càrrega fiscal en concepte d'IRPF i IS. A més, també pretén comparar els impostos esmentats segons cara jurisdicció per determinar l'estalvi fiscal pels contribuents. Paraules claus: Fiscalitat, Impost de Societats, Impost de la renda de persones físiques.
  Matèria: Impostos
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: De Sousa Silva, Marcos
  Curs acadèmic: 2022-2023
  Títol en diferents idiomes: Comparación del marco fiscal andorrano con las jurisdicciones vecinas y las más competentes de Europa Comparison of andorra's tax framework with neighboring and the most competent jurisdictions in Europe
  Data de la defensa del treball: 2023-09-13
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Fiscalidad, Impuesto de Sociedades, Impuesto de la renta de personas físicas Taxation, Corporation Tax, Personal Income Tax Fiscalitat, Impost de Societats, Impost de la renda de persones físiques
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Comparació del marc fiscal andorrà amb les jurisdiccions veïnes i les més competents d’Europa
  Director del projecte: Durán Weitkamp, Christian
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Impostos
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar