Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Recaptació d'impostos a la Diputació de Tarragona

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:655
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG655
 • Autors:

  Nolla Freixas, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-05-03
  Resum: No consta No consta L’objectiu d’aquest treball és conèixer en sí el funcionament de la nostra diputació provincial, la Diputació de Tarragona, i especialment conèixer un dels organismes autònoms de la mateixa, BASE- Gestió d’Ingressos, encarregat de gestionar els ingressos dels ajuntaments, els ens independents i altres administracions que li deleguin serveis d’aplicació tributària. Així mateix, presentem els recursos propis de les hisendes locals catalanes (IBI, IAE, IVTM...) fent especial contundència en les contribucions especials i en un anàlisi del conjunt de l’eficàcia en la recaptació d’aquests d’ingressos locals a Catalunya. El nostre objecte d’investigació és demostrar el conjunt de l’eficàcia de la Diputació de Tarragona en matèria de tributació, ja que en ocasions aquest organisme encara és poc conegut pels ciutadans. Pel que fa al treball, s’analitzen els primers anys de vida institucional de la Diputació de Tarragona durant el Trienni Liberal, que es relacionava amb els orígens de la divisió territorial, la divisió judicial i la creació del mapa provincial. També s’estudia el funcionament de la Diputació en els anys trenta del segle XIX i el desenvolupament de la seva actuació enmig de la guerra civil carlina. I ja endinsant-nos en el nucli del treball, presentem el conjunt de recursos propis de les hisendes locals regulats al Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, conjuntament amb altres recursos tributaris dels que disposen els municipis com les contribucions especials, on en els primers punts es presenten en un marc genèric per tal de facilitar-nos en què consisteix la gestió de les mateixes, i la seva evolució en els últims anys dins la pròpia Diputació provincial. I a continuació, es mostren unes taules que representen l’eficàcia de la recaptació d’ingressos locals tant en el conjunt de Catalunya com pel que fa al conjunt de municipis de la província de Tarragona.
  Matèria: Impostos locals-Catalunya-Tarragona
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Ciencias jurídicas Juridical sciences Ciències jurídiques
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Nolla Freixas, Marta
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Recaptació d'impostos a la Diputació de Tarragona No consta Recaptació d'impostos a la Diputació de Tarragona
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: No consten No consten impostos, recaptació, Diputació
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Recaptació d'impostos a la Diputació de Tarragona
  Director del projecte: Urquizu, Àngel
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias jurídicas
  Juridical sciences
  Ciències jurídiques
  Impostos locals-Catalunya-Tarragona
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar