Treballs Fi de Grau> Dret Públic

Procedimiento sancionador en materia de extranjería. Un análisis teórico-práctico sobre la figura de la expulsión del territorio

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:666
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG666
 • Autors:

  Sánchez Santos, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-05-04
  Resum: El present és un estudi sobre l'expulsió del territori dels estrangers extracomunitaris. Està estructurat en cinc blocs diferents: el primer, tracta el marc jurídic aplicable en matèria d'estrangeria - tant a nivell internacional, europeu, nacional i autonòmic (concretament Catalunya); el segon i tercer, es fa un exhaustiu anàlisi de la regulació de la Llei orgànica 4/2000 i el seu desenvolupament reglamentari i del procediment sancionador tant en via administrativa com en via judicial; el quart i l'últim, és un breu compendi de la problemàtica detectada per acabar de valorar la figura de l'expulsió del territori. This is a study on the expulsion of non-EU foreigners. It is divided into five different sections: the first, is the applicable legal framework for foreigners - both at international, European, national and Catalonian level; the second and third, a comprehensive analysis of the regulation of the Organic Law 4/2000 and its implementing regulations and disciplinary proceedings both administratively and judicially made; the fourth and the last is a brief summary of the problems detected to finish assessing the figure of expulsion. El presente es un estudio sobre la expulsión del territorio de los extranjeros extracomunitarios. Está estructurado en cinco bloques diferentes: el primero, trata el marco jurídico aplicable en materia de extranjería – tanto a nivel internacional, europeo, nacional y autonómico (concretamente Cataluña); el segundo y tercero, se hace una exhaustivo análisis de la regulación de la Ley Orgánica 4/2000 y su desarrollo reglamentario y del procedimiento sancionador tanto en vía administrativa como en vía judicial; el cuarto y el último, es un breve compendio de la problemática detectada para terminar de valorar la figura de la expulsión del territorio.
  Matèria: Emigració i immigració--Dret i legislació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Públic
  Estudiant: Sánchez Santos, Laura
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Procediment sancionador en matèria d'estrangeria. Un anàlisis teòric-pràctic sobre la figura de l'expulsió del territori Disciplinary proceeding related with foreign matters. Theoretical and practical analysis of feature of territorial explusion Procedimiento sancionador en materia de extranjería. Un análisis teórico-práctico sobre la figura de la expulsión del territorio
  Data de la defensa del treball: 2014-09-04
  Paraules clau: Expulsió, proporcionalidad, drets Expulsion, proportinality, rights Expulsión, proporcionalidad, derechos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Procedimiento sancionador en materia de extranjería. Un análisis teórico-práctico sobre la figura de la expulsión del territorio
  Director del projecte: Silvia Carmona Garias
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Emigració i immigració--Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar