Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

¿Cómo podemos conocer el patrimonio del ejecutado en la ejecución civil dineraria?

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:71
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG71
 • Autors:

  Jiménez Rivera, Rubén
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2015-01-29
  Resum: Aquest treball té com a finalitat principal estudiar quines son les eines per investigar el patrimoni de l’executat en el procediment d’execució civil que ens permet l’actual legislació, amb la intenció de saber quines opcions tenim a l’hora de descobrir els bens embargables que, després de la seva realització, ens permetran satisfer (en tot o en part) el dret de crèdit de l’executant. Per això, hem de saber quins son el límits legals i constitucionals de la investigació patrimonial de l’executat, ja sigui per part de l’executant com per part del tribunal. Un cop sabem quines son aquestes mesures, hem de saber quina es la manera optima d’utilitzar-les per a obtenir resultats satisfactoris This work has as main purpose to study the measures implemented research heritage offered by the current legislation, with the intention to know the range of possibilities when we discover attachable assets which, upon completion, will enable us satisfy (in whole or in part) the right to credit the performer. To do this, one must know what the legal and constitutional limits of equity research are executed both by the performer, as part of the judiciary. Once we know what those measures are we to know what is the best way to use them to obtain satisfactory results. Este trabajo tiene como principal finalidad estudiar las medidas de investigación del patrimonio del ejecutado que ofrece la legislación actual, con la intención de saber cuál es el abanico de posibilidades que tenemos a la hora de descubrir los bienes embargables que, tras su realización, nos permitirán satisfacer (en todo o en parte) el derecho de crédito del ejecutante. Para ello, hay que saber cuáles son los límites legales y constitucionales de la investigación patrimonial del ejecutado, tanto por parte del ejecutante, como por parte del órgano judicial. Una vez sabemos cuáles son dichas medidas hemos de saber cuál es la manera óptima de utilizarlas para obtener resultados satisfactorios.
  Matèria: Execució (Dret civil)
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències Jurídiques Juridical Sciences Ciencias Jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Jiménez Rivera, Rubén
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: ¿Com podem coneixer el patrimoni de l'executat en l'execució civil dineraria? ¿How can we know the debtor's patrimony in the civil monetary enforcement? ¿Cómo podemos conocer el patrimonio del ejecutado en la ejecución civil dineraria?
  Data de la defensa del treball: 2014-05-28
  Paraules clau: patrimoni executat execució patrimony debtor enforcement patrimonio ejecutado ejecución
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: ¿Cómo podemos conocer el patrimonio del ejecutado en la ejecución civil dineraria?
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències Jurídiques
  Juridical Sciences
  Ciencias Jurídicas
  Execució (Dret civil)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar