Treballs Fi de Grau> Pedagogia

Selecció i elaboració d'activitats que contribueixin a la millora de les funcions executives dels nens amb Coeficient Intel·lectual Límit d'entre 7 i 11 anys

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:737
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG737
 • Autors:

  Agustench Figuerola, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-08
  Resum: Los niños con Coeficiente intelectual limite, es decir, entre 85 i 70, tienen diferentes problemas en la adquisición de los aprendizajes. Uno de los motivos de estas dificultades son las funciones ejecutivas. Por tanto, en primera instancia realizaré una búsqueda bibliográfica de los componentes de la inteligencia i de la capacidad intelectual limite para poder extraer toda la información requerida para poder seleccionar i elaborar unas actividades para mejorar dichas funciones ejecutivas de los niños con Coeficiente Intelectual Limite. Las actividades no serán implementadas a causas del tiempo que podría requerir ver una mejora real en el rendimiento del niño. Se realizará la validación de las actividades por parte de expertos en la materia, para determinar si realmente podrían suponer una mejora de dichas funciones. También planificaré los pasos que se deberían seguir para implementar-las, por ejemplo, la selección de la muestra, la estructura de la sesiones, los instrumentos de recogida de datos, la evaluación, etc. Children with a low Intelligence Quotient, between 85 and 70, have/face some difficulties in knowledge acquisition. One of the reasons of these difficulties are the executive functions. Therefore, the first step will be making a bibliographical research on the components of intelligence and intellectual disabilities in order to gather information required to select and elaborate activities to improve the executive functions. These activities will not be put into practice because of the time it takes to see a real improvement of executive functions. However, the activities will be validated by experts in this field, in order to see if it would result in the improvement of the executive functions in the subjects. I will also plan the steps that should be taken so that they could be implemented, such as the selection of samples, the structure of the sessions, the tools used to gather the information, the assessment, etc. Els nens que tenen un Coeficient Intel·lectual Límit, entre 85 i 70, tenen diferents problemes en l’adquisició dels aprenentatges. Un dels motius d’aquestes dificultats són les anomenades funcions executives. Per tant, en una primera instància realitzaré una recerca bibliogràfica dels components de la intel·ligència i de la discapacitat intel·lectual per poder extreure la informació necessària per tal de poder seleccionar i elaborar unes activitats que millorin les funcions executives dels nens amb Coeficient Intel·lectual Límit. Les activitats no seran implementades a causa del temps que podria comportar veure una millora real en el rendiment del nen. Tot i això, les activitats seran validades per experts en la matèria, per poder veure si realment podrien comportar una millora real de les funcions executives. També, planificaré els passos que s’haurien de seguir per poder implementar-les, com ara la selecció de la mostra, l’estructura de les sessions, els instruments de recollida de dades, l’avaluació, etc.
  Matèria: Pedagogia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Departament: Pedagogia
  Estudiant: Agustench Figuerola, Laura
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Selección e elaboración de actividades que contribuyan a la mejora de las funciones ejecutivas de niños con Coeficiente Intelectual Límite de entre 7 i 11 años Selection and development of activities for improve executive functions of Children with a low Intelligence Quotient Selecció i elaboració d'activitats que contribueixin a la millora de les funcions executives dels nens amb Coeficient Intel·lectual Límit d'entre 7 i 11 anys
  Data de la defensa del treball: 2015-05-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Low Intelligence Quotient, executive functions, activities Coeficiente Intelectual Límite, funciones ejecutivas, actividades Coeficient intel·lectual límit, Funcions executives, activitats
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Selecció i elaboració d'activitats que contribueixin a la millora de les funcions executives dels nens amb Coeficient Intel·lectual Límit d'entre 7 i 11 anys
  Director del projecte: Ferré Trill, Xavier
  Ensenyament(s): Pedagogia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Pedagogia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar