Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

Problemática de la tributación de las Sociedades Anónimas Deportivas

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:747
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG747
 • Autors:

  García Cuesta, Luis
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-06-21
  Resum: Quan pensem en l’esport mai ens plantegem com els clubs esportius, o en aquest cas les Societats Anònimes en les que aquests s’han convertit, paguen els seus impostos, per aquesta raó he escollit aquest tema per a realitzar el meu treball. M’he basat en els clubs de futbol, perquè el futbol es l’esport més important, degut al nombre de seguidors que té i a la quantitat de diners que genera. He realitzat aquest treball obtenint informació de pàgines web especialitzades, com per exemple la web del Consejo Superior de Deporte, articles doctrinals que mencionen aquest problema y a més he realitzat un anàlisi del règim legal vigent actualment per aquestes entitats. El meu treball comença realitzant una aproximació als conceptes de Societat Anònima Esportiva y al que coneixem com a clubs esportius, o associacions esportives com es denominen legalment aquesta contextualització es realitza perquè aquests conceptes són d’obligada entesa per a poder entendre de forma correcta l’anàlisi realitzat al llarg del treball. Una vegada enteses aquestes dues figures y les diferencies entre elles, he analitzat el règim legal que se’ls aplica a cadascuna d’elles, per poder comprovar les diferencies existents dins la forma de creació, les formalitats a les que una persona ha de fer front per crear un club esportiu, etc. Finalment, he realitzat una comparativa entre els dos règims tributaris, aquesta comparativa ha estat realitzada per comprovar si la tributació de les Societats Anònimes esportives es va fer, de forma intencionada o no, en detriment dels interessos d’aquestes, o si més no, si el règim tributari existent per als clubs esportius resultava més beneficiós per als seus interessos. When we think about sport we never take care about how sport clubs, or in this case the public limited companies sport clubs have been converted in, pay their taxes, for this reason I have chosen this topic for my essay. I have based it in football clubs, because football is the most important sport, due to the number of people who watches it and the quantity of money it makes. I have made this essay getting the information of specialized websites, like the one of the Consejo Superior de Deportes, doctrinal articles which mentioned this issue, and an analysis of the valid legal regime. My essay starts making an approach to the terms of sport public limited company and what we know as sport clubs, because these terms of essential knowledge in order to understand the analysis I have made. Once we have understood these two figures and the differences between them, I have analyzed the legal regime for the sport public limited companies and the sport clubs, in order to see if there were many differences between the creation forms, the formalities a person has to deal with to create a sport club, etc. Finally, I have made a comparative between the two taxation regimes; I have made it to demonstrate if the taxation of the sports public limited companies was made, intentionally or not, in detrimental to their interests, or at least if the taxation regime of the sport clubs is more profitable than the one we have for the sports public limited companies. Cuando pensamos en el deporte nunca nos planteamos como los clubes deportivos, o en este caso las Sociedades Anónimas Deportivas en las que los clubes deportivos se han convertido, pagan sus impuestos, por esta razón he escogido este tema para mi trabajo. Me he basado en los clubes de fútbol, porque el fútbol es el deporte más importante, debido al número de seguidores que tiene y a la cantidad de dinero que genera. He realizado este trabajo obteniendo información de páginas web especializadas, como por ejemplo la web del Consejo Superior de Deportes, artículos doctrinales que mencionan este problema y además realizando un análisis del régimen legal vigente actualmente para estos entes. Mi trabajo empieza realizando una aproximación a los conceptos de Sociedad Anónima Deportiva y a lo que conocemos como clubes deportivos, o asociaciones deportivas como se denominan legalmente, esta contextualización se realiza porque estos conceptos son de obligado entendimiento para poder entender de forma correcta el análisis realizado a lo largo del trabajo. Una vez entendidas estas dos figuras y las diferencias entre ellas, he analizado el régimen legal que se les aplica a cada una de ellas, para poder comprobar las diferencias existentes dentro de la forma de creación, las formalidades con las que una persona tiene que lidiar para crear un club deportivo, etc. Finalmente, he hecho una comparativa entre los dos regímenes tributarios, la he realizado para comprobar si el régimen tributario de las Sociedades Anónimas Deportivas se hizo, intencionadamente o no, en detrimento de los intereses de estas, o si más no, si e régimen tributario existente para los clubes deportivos resultaba más beneficioso para sus intereses.
  Matèria: Clubs esportius-Dret i legislació-Espanya
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: García Cuesta, Luis
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: Problemática de la tributació de les Societats Anónimes Esportives Issue of the taxation of the sport public limited companies Problemática de la tributación de las Sociedades Anónimas Deportivas
  Data de la defensa del treball: 2014-09-03
  Paraules clau: tributació, societats esportives, fiscalitat Taxation, sport public limited companies tributación, sociedades deportivas, fiscalidad
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Problemática de la tributación de las Sociedades Anónimas Deportivas
  Director del projecte: Rivas Nieto, Estela
  Ensenyament(s): Dret
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Clubs esportius-Dret i legislació-Espanya
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar