Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Desigualtat de gènere en les empreses: Les dones en llocs d'alta responsabilitat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:806
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG806
 • Autors:

  Albareda Balcells, Lia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-07-21
  Resum: L’objectiu principal d’aquest treball és constatar fins quin punt es pot parlar d’igualtat de gènere en l’empresa i poder saber quines causes provoquen aquesta desigualtat en cas de ser certa. En la primera part del treball, s’analitzen les diferències de gènere que es troben les dones per arribar a llocs d’alta responsabilitat a l’empresa i l’evolució en aquest aspecte durant el llarg dels anys. Finalitzada aquesta part, el següent és veure casos reals de dones famoses que han arribat a tenir un gran càrrec en les empreses per a veure en quines condicions i característiques ho han aconseguit, i quines diferències i igualtats existeixen entre elles. Com a conclusió, és important veure que encara queda treball per poder parlar d’igualtat plena en les empreses entre homes i dones, sobretot en llocs de responsabilitat, tot i la tendència positiva cap a la màxima igualtat. The main objective of this project is to ascertain up to what point we can speak about gender equality in a company and to find out which are the causes that cause inequality, in case that the stated point was true. The first part of the study examines gender differences that women can experience in a company when they want to be promoted to a higher position, as well as its evolution through the years. Once this part is over, the next step is to study real cases of successful famous women that have achieved a position of responsibility in a company, which conditions they have achieved it and which are the differences between them. To conclude, equality between women and men is wanted to be accomplished, although it hasn’t been done yet. El objetivo principal de este trabajo es constatar hasta qué punto se puede hablar de igualdad de género en la empresa y poder saber que causas provocan esta desigualdad en caso de ser cierta. En la primera parte del trabajo, se analizan las diferencias de género que se encuentran las mujeres para llegar a sitios de alta responsabilidad en la empres i la evolución en este aspecto a lo largo de los años. Finalizada esta parte, lo siguiente es ver casos reales de mujeres famosas que han llegado a tener un gran cargo en las empresas para ver en que condiciones y características lo han conseguido, y que diferencias e igualdades existen entre ellas. Como conclusión, es importante ver que aún queda trabajo para poder hablar de igualdad plena en las empresas entre hombres y mujeres, sobretodo en puestos de responsabilidad, aunque hay una tendencia positiva hacia la máxima igualdad.
  Matèria: Discriminació sexual en el treball
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Albareda Balcells, Lia
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Desigualtat de gènere en les empreses: Les dones en llocs d'alta responsabilitat Gender inequality in Business: Women in senior positions Desigualtdad de género en las empresas: Las mujeres en puestos de alta responsabilidad
  Data de la defensa del treball: 2016-06-27
  Paraules clau: Empresa, dona, lider Business, woman, leader Empresa, mujer, líder
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Desigualtat de gènere en les empreses: Les dones en llocs d'alta responsabilitat
  Director del projecte: Hernandez Lara, Ana Beatriz
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Discriminació sexual en el treball
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar