Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Qualitat de vida i cirurgia bariàtrica: revisió de conjunt

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:874
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG874
 • Autors:

  García García, Elisabet
  Giménez Benaiges, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-08-31
  Resum: La obesidad es una enfermedad crónica, compleja i multifactorial, se asocia con el aumento del riesgo de mortalidad. Cuando el esfuerzo dietético del paciente no es suficiente para revertir la obesidad mórbida, es cuando nos planteamos la cirugía bariátrica. La Gastrectomía vertical (SG) y el Bypass gastroyeyunal (BPGY) son las más comunes. La pérdida de peso se asocia con la mejora del estado funcional i del bienestar ocasionando un interés en la evaluación de la calidad de vida. Esta se define como el bienestar físico, mental, social, laboral y emocional. Para evaluarlo se utilizan diferentes encuestas: Batriatric Analysis and Reporting Outcome System (B.A.R.O.S.), Moorehead-Ardelet Quality of Life II Questionaire (MA- QoLQ II) i la encuesta de Salud “Short form” (SF-36). El objetivo planteado es evaluar la calidad de vida después de la cirugía bariàtrica en personas de 18 a 68 años en términos de autoestima, dolor, vitalidad… The obesity is a chronic, complex and multifactorial disease, it is associated with an increase of mortality. When the morbid obesity can’t be solved with a single dietetic therapy, it is the moment to think about the bariatric surgery. The Sleeve Gastrectomy (SG) and the Roux-en-Y gastric bypass (BPGJ) are the more usual interventions. The weight loss after the intervention is associated with a functional health improvement and an improvement of the wellbeing as it is its principal cause. The quality of life is the wellbeing over different domains: physical, mental, social, labour and emotional wellbeing. If we want to evaluate it, we will need different tests: Bariatric Analysis and Reporting Outcome System (B.A.R.O.S.), Moorehead-Ardelet Quality of Life II Questionnaire (M-A-QoLQ II) and the Short form test (SF- 36). The principal objective in this study is to evaluate the quality of life after bariatric surgery in individuals between 18 and 68 years old in terms of self esteem, pain, vitality... L’obesitat és una malaltia crònica, complexa i multifactorial, associada amb un augment del risc de mortalitat. Quan només amb l’esforç dietètic del pacient no es pot solucionar l’obesitat mòrbida és llavors quan ens plantegem la cirurgia bariàtrica. La Gastrectomia vertical (SG) i el Bypass gastrojejunal (BPGJ) són les més comunes. La pèrdua de pes s’associa amb una millora de l’estat funcional i del benestar de la persona ocasionant un interès en l’avaluació de la qualitat de vida. Aquesta es defineix com el benestar físic, mental, social, laboral i emocional. Per tal avaluar-lo es fan servir diferents tests: Batriatric Analysis and Reporting Outcome System (B.A.R.O.S.), Moorehead-Ardelet Quality of Life II Questionaire (MA- QoLQ II) i l’Enquesta de Salut “Short form” (SF-36). L’objectiu proposat és avaluar la qualitat de vida post cirurgia bariàtrica en persones de 18 a 68 anys en termes d’autoestima, dolor, vitalitat...
  Matèria: Obesitat -- Cirurgia
  Idioma: Català
  Codirector del treball: Del Castillo Déjardin, Daniel
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: García García, Elisabet; Giménez Benaiges, Marina
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Calidad de vida y cirugia bariátrica: revisión de conjunto Quality of life and bariatric surgery: systematic review Qualitat de vida i cirurgia bariàtrica: revisió de conjunt
  Data de la defensa del treball: 2016-06-06
  Paraules clau: Calidad de vida, B.A.R.O.S., SF-36 Quality of life, B.A.R.O.S., SF-36 Qualitat de vida, B.A.R.O.S., SF-36
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Qualitat de vida i cirurgia bariàtrica: revisió de conjunt
  Director del projecte: Sabench Pereferrer, Fàtima
  Ensenyament(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Obesitat -- Cirurgia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar