Treballs Fi de Grau> Dret Privat, Processal i Financer

El modelo de utilidad hasta nuestros días

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:944
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG944
 • Autors:

  Alfonso Patino, Aitor
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-10-11
  Resum: Resum El model d'utilitat , tot i romandre amb freqüència a l'ombra de la patent, és de fet una de les figures de protecció d'invencions més emprades i que gaudeix d'una major salut a Espanya. En aquest treball farem un recorregut analític que contemplarà un estudi de la seva naturalesa , de la seva evolució jurisprudencial, passant per una comparativa de la seva regulació actual amb la que existia prèviament , finalitzant amb un estudi de la visió doctrinal sobre la seva naturalesa i abast. Pretenem donar llum sobre tot el relacionat amb una figura de gran rellevància i amb una gran diversitat de possibilitats. Abstract The utility model, despite often remains in the shadow of the patent, is indeed one of the most used inventions protection figures, and currently enjoys great health in Spain. In this paper we will consider an analytical path that will include a study of its nature, its jurisprudential evolution, as well as a comparison between its current legal regulation and the previously one, ending with a analysis of the doctrinal vision of its nature and scope. We aim to shed light on everything related to a figure of great importance and a huge range of possibilities. Resumen El modelo de utilidad, a pesar de permanecer con frecuencia a la sombra de la patente, es de hecho una de las figuras de protección de invenciones más empleadas y que goza de una mayor salud en España. En este trabajo haremos un recorrido analítico que contemplará un estudio de su naturaleza, de su evolución jurisprudencial, pasando por una comparativa de su regulación actual con la que existía previamente, finalizando con un estudio de la visión doctrinal sobre su naturaleza y alcance. Pretendemos arrojar luz sobre todo lo relacionado con una figura de gran relevancia y con un enorme rango de posibilidades.
  Matèria: Invents-Dret i legislació
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Departament: Dret Privat, Processal i Financer
  Estudiant: Alfonso Patino, Aitor
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: El model d'utilitat fins els nostres dies. The utility model to the present day. El modelo de utilidad hasta nuestros días
  Data de la defensa del treball: 2016-08-06
  Paraules clau: Model d'utilitat, llei 11/1986, llei 24/2015 Utility model, law 11/1986, law 24/2015 Modelo de utilidad, Ley 11/1986, Ley24/2015
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: El modelo de utilidad hasta nuestros días
  Director del projecte: Iturrioz Llop, Carmen
  Ensenyament(s): Relacions Laborals i Ocupació
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Invents-Dret i legislació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar