Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Proceso de Internacionalización de Repsol

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:959
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG959
 • Autors:

  Mora Márquez, Sandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-10-19
  Resum: Aquest treball es centra en Repsol Investigacions Petrolíferas, durant aquest projecte s'observa detingudament el sector petrolífer, és a dir, es parla sobre la demanda i oferta i algunes de les particularitats d'aquest sector amb l'objectiu de presentar un informe complet que contextualitza a Repsol Investigacions petrolíferes en un mercat global. Inicialment introduïm el tema, identificant el sector. En aquesta part, vam comentar l'origen del cru, llocs amb potencial petrolífer, els camps de producció i plataformes, perforació, producció del reservori i el seu transport. A més, destaquem les organitzacions que coordinen i afecten al sector i diferents dades de producció a nivell mundial, consum d'energia primària i consum interior brut d'energia. Un cop introduït aquest sector tan singular, passem a narrar els aspectes d'internacionalització de Repsol Investigacions, en aquest apartat destaquem la integració de la companyia canadenca Talismán amb Repsol, la transacció es va tancar definitivament al maig de 2015, per això, els actius de Talismán són ja part de Repsol. L'empresa va poder incrementar les seves reserves un 55%, equivalent a 2.200 milions de barrils de petroli. També, trobarem aspectes de diferents transaccions realitzades amb altres corporacions petrolíferes, com ara Eagle Ford i Statoil. Així mateix, vam comentar molt breument diferents organitzacions que resulten la competència de Repsol Investigacions a nivell internacional, destaquem: Sinopec, Pemex, Statoil, Exxon Mobil, PetroChina, BP i Royal Dutch Shell. Però, poden aparèixer petits problemes que disminueixin les produccions de Brent i beneficiïn o perjudiquin a la resta d'empreses del sector, d'aquests fets també fem breu esment. Per finalitzar el projecte, analitzem l'estratègia de màrqueting internacional que desenvolupa l'organització i la construcció de la seva marca a nivell mundial, i com durant tot el seu procés d'internacionalització es defineix una evolució cultural a nivell organitzacional que determina una valoració del personal en el camí d'aquest procés, d'aquesta manera poden sorgir diferents millores per a l'organització. This work focuses on Repsol Investigaciones Petrolíferas during this project we carefully observed the oil sector, talk about demand and supply and some of the particularities of this sector with the aim of presenting a comprehensive report that contextualize Repsol Investigaciones oil in a global market. Initially we introduce the topic, identifying the sector. In this part, we discuss the origin of the crude oil potential places, fields and production platforms, drilling, production and transport reservoir. In addition, we highlight the organizations that coordinate and affect the sector and various production data worldwide primary energy consumption and gross inland energy consumption. Once introduced this singular sector had to narrate aspects of internationalization of Repsol Investigaciones, this section highlight the integration of the Canadian company Talismán with Repsol, whose transaction was finally closed in May 2015, therefore, the assets of Talismán they are part of Repsol. The company could increase its reserves by 55%, equivalent to 2,200 million barrels of oil. Also, we find different aspects of transactions with other oil corporations, such as Eagle Ford and Statoil. It also briefly discussed different organizations that are the competence of Repsol Investigaciones internationally, include: Sinopec, Pemex, Statoil, Exxon Mobil, PetroChina, BP and Royal Dutch Shell. But small problems that reduce the production of Brent and benefit or harm to other companies in the sector, these facts also make brief mention may appear. To finish the project, we analyzed the international marketing strategy developed by the organization and building its brand globally, as throughout its internationalization process of cultural evolution at the organizational level that determines an appraisal of staff in the way defined this process thus can arise different improvements for the organization. Este trabajo se centra en Repsol Investigaciones Petrolíferas, durante este proyecto se observa detenidamente el sector petrolífero, es decir, se habla sobre la demanda y oferta y algunas de las particularidades de dicho sector con el objetivo de presentar un informe completo que contextualiza a Repsol Investigaciones Petrolíferas en un mercado global. Inicialmente introducimos el tema, identificando el sector. En esta parte, comentamos el origen del crudo, lugares con potencial petrolífero, los campos de producción y plataformas, perforación, producción del reservorio y su transporte. Además, destacamos las organizaciones que coordinan y afectan al sector y diferentes datos de producción a nivel mundial, consumo de energía primaria y consumo interior bruto de energía. Una vez introducido este sector tan singular, pasamos a narrar los aspectos de internacionalización de Repsol Investigaciones, en este apartado destacamos la integración de la compañía canadiense Talismán con Repsol, cuya transacción se cerró definitivamente en Mayo de 2015, por ello, los activos de Talismán son ya parte de Repsol. La empresa pudo incrementar sus reservas un 55%, equivalente a 2.200 millones de barriles de petróleo. También, encontraremos aspectos de diferentes transacciones realizadas con otras corporaciones petrolíferas, como por ejemplo Eagle Ford y Statoil. Asimismo, comentamos muy brevemente diferentes organizaciones que resultan la competencia de Repsol Investigaciones a nivel internacional, destacamos: Sinopec, Pemex, Statoil, Exxon Mobil, PetroChina, BP y Royal Dutch Shell. Pero, pueden aparecer pequeños problemas que disminuyan las producciones de Brent y beneficien o perjudiquen al resto de empresas del sector, de estos hechos también hacemos breve mención. Para finalizar el proyecto, analizamos la estrategia de marketing internacional que desarrolla la organización y la construcción de su marca a nivel mundial, y como durante todo su proceso de internacionalización se define una evolución cultural a nivel organizacional que determina una valoración del personal en el camino de este proceso, de este modo pueden surgir diferentes mejoras para la organización.
  Matèria: Repsol YPF (Firma)
  Idioma: Castellà
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Mora Márquez, Sandra
  Curs acadèmic: 2015-2016
  Títol en diferents idiomes: Procés d'Internacionalització de Repsol Internationalization process of Repsol Proceso de Internacionalización de Repsol
  Data de la defensa del treball: 2016-06-27
  Paraules clau: Internacionalització, internacional, marketing Internationalization, international, marketing Internacionalización, internacional, marketing
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Proceso de Internacionalización de Repsol
  Director del projecte: Papaiokonomou, Eleni
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Repsol YPF (Firma)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar