Treballs Fi de Grau> Geografia

El celler com a element estructurador de l'oferta enoturística a la comarca del Priorat

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:965
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG965
 • Autors:

  Vaqué Farnós, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-10-19
  Resum: El treball de fi de grau “El celler com a element estructurador de l’oferta enoturística a la comarca del Priorat” és un estudi sobre l’evolució del turisme a la comarca del Priorat i com els cellers i cooperatives s’han adaptat a aquest. En un marc teòric s’estudien els factors de desenvolupament enoturístic de la comarca i la seva tradició vitivinícola, així com les peculiaritats i característiques de les seves denominacions d’origen. Resulta interessant conèixer la infraestructura i els serveis que ofereix la comarca i que donen suport a l’activitat turística així com aquells recursos naturals i culturals complementaris al turisme del vi. De forma més extensa i com a treball de camp, s’estudia l’adequació turística dels cellers i cooperatives de la Ruta del Vi del Priorat de l’any 2014. Sent així, es fa una recerca sobre la qualitat i la regulació de l’accés, sobre l’abundància i el tipus de senyalització d’aquests i sobre els equipaments i serveis que ofereixen al turista. Finalment resulta interessant estudiar el grau d’utilització d’aquests cellers pel que respecta al nombre de visites que reben i la seva forma de promocionar-se. De tota aquesta informació recopilada i rere l’anàlisi, es determinaran una sèrie de conclusions i s’exposaran aspectes que es podrien millorar en els serveis que aquests cellers i cooperatives ofereixen al seu client final. The final degree project “The winery as a structuring element of the wine tourism to the region of Priorat” is a study of the evolution of tourism in the region of Priorat and how the wineries and cooperatives have adapted to this tourism. In a theoretical framework are studied the factors for the wine tourism development and its wine tradition, like their designations of origin’s peculiarities and characteristics. It’s interesting to know the infrastructure and services provided by the region and that support tourism as well as those natural and cultural resources complementary to wine tourism. More extensively studied the tourist adequacy of the wineries of the wine route in Priorat 2014. Thus, a search of the quality and access regulation is made, about the abundance and type of their sign posts and, about the facilities and services offered to tourists. Finally, it’s interesting to study the use of these wineries respect to the number of visits they receive and how they promote themselves. Collected all this information and after analysis, conclusions were determined and points are set about the services that can be improved. El trabajo de fin de grado “La bodega como elemento estructurador de la oferta enoturística en la comarca del Priorato” es un estudio sobre la evolución del turismo en la comarca del Priorato y como las bodegas y cooperativas se han adaptado a este. En un marco teórico se estudian los factores de desarrollo enoturístico de la comarca y su tradición vitivinícola, así como las peculiaridades y características de sus denominaciones de origen. Resulta interesante conocer la infraestructura y los servicios que ofrece la comarca y que dan soporte a la actividad turística así como aquellos recursos naturales y culturales complementarios al turismo del vino. De forma más extensa y como trabajo de campo, se estudia la adecuación turística de las bodegas y cooperativas de la Ruta del Vino del Priorato del año 2014. De esta forma, se elabora una búsqueda sobre la calidad y la regulación del acceso, sobe la abundancia y el tipo de señalización de estos y sobre los equipamientos y servicios que ofrecen al turista. Finalmente resulta interesante estudiar el grado de utilización de estas bodegas respeto al número de visitas que reciben y la su manera de promocionarse. De toda esta información recopilada y tras su análisis, se determinaran una serie de conclusiones y se expondrán aspectos que se pueden mejorar en los servicios que estas bodegas y cooperativas ofrecen a su cliente final.
  Matèria: Enoturisme -- Priorat (Catalunya)
  Idioma: Català
  Àrees temàtiques: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Departament: Geografia
  Estudiant: Vaqué Farnós, Alba
  Curs acadèmic: 2013-2014
  Títol en diferents idiomes: La bodega como elemento estructurador de la oferta enoturistica en la comarca del Priorato The winery as a structuring element of the wine tourism to the region of Priorat El celler com a element estructurador de l'oferta enoturística a la comarca del Priorat
  Data de la defensa del treball: 2014-06-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Celler, Priorat, Enoturisme Winery, Priorat, Wine tourism Bodega, Priorato, Enoturismo
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: El celler com a element estructurador de l'oferta enoturística a la comarca del Priorat
  Director del projecte: Beas Secall, Lorena
  Ensenyament(s): Turisme
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Enoturisme -- Priorat (Catalunya)
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar