Treballs Fi de Grau: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

112 results.
Title Date
Analitzador de Xarxes elèctriques amb Arduino2015-05-25
Anàlisi de l'efectivitat dels agents biològics en el tractament de la psoriasi2023-09-14
Anàlisi de textures com ajuda al diagnòstic neurooncológic en imatges de ressonància magnètica.2021-09-15
Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d'alimentació en BT o MT2021-06
Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d’alimentació en BT o MT2021-06
Anàlisi, planificació i remodelació de les pràctiques de laboratori de l'assignatura Electrònica Analògica2015-09-15
Análisis de la clase de rendimiento de los motores de inducción trifásicos a partir de los datos del fabricante2015-09-17
Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico2021-06
Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico2021-06
Aplicación e implementación de aula invertida, gamificación y aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de Periféricos en Instalaciones de Automatización.2022
Automatització d'una Planta Embotelladora d'Aigua Mineral per a la Petita i Mitjana Empresa2021-06-25
Avaluació del mòdul SDR Adalm Pluto per comunicacions digitals2021-09-14
Càlcul dels efectes dels desequilibris de tensió en un motor d'inducció trifàsic2014-06-19
Cálculo y Diseño de una micro-central fotovoltaica y mejora de la instalación eléctrica existente en un taller mecánico2021-06
Cálculo y Diseño de una micro-central fotovoltaica y mejora de la instalación eléctrica existente en un taller mecánico2021-06
Composició multi-òmica i correlacions de l’alè i la saliva2023-06-21
Configuració, integració i posta en marxa d'un pilot de bessó digital (Digital Twin) al Consorci d'Aigües de Tarragona2021-09-15
Conjunto de instalaciones eléctricas, automatización y gestión de energía para complejo rural2015-06-26
Control de la temperatura d’un reactor dotat d’un sistema SCADA i amb simulació del reactor2022
Control Digital d'un convertidor LLC 2021-06-21
Control d’una planta industrial de múltiples línies de peces acoblables: monitoratge mitjançant HMI i dimensionament de la instal.lació elèctrica2023-09-14
Desarrollo de un lector de UHF RFID de bajo coste2021-09-13
Desarrollo de un lector de UHF RFID de bajo coste2021-09-13
Desarrollo de un Sistema de Decodificación de Señales VOR para el Guiado y la Determinación de la Posición de un Avión en Vuelo2021-06
Design and evaluation of linear prediction models for lipidic families based on 1H-NMR LED spectra2023-06-20
Detecció d'ocupació de seients i detecció de gestos amb la mà mitjançant el radar FMCW a 77 GHz2021-06
Detecció per visió artificial d'avisos en assajos de seguretat activa2021-02-02
Development and evaluation of a new non-invasive and high sampling rate score to assess lung injury for ventilated patients2022-09-14
Development and Implementation of Reactive Species Detection Systems in Plasma-Based Medicine Applications2023-09-12
Diseño del procedimiento de validación de cargadores AC para vehículo eléctrico con comunicación de alto nivel 2022
Diseño del suministro de energía eléctrica para un camping aislado de la red2021-09-16
Diseño de una App para el uso correcto de los ACO’s.2021-06
Diseño de un motor sincrono de imanes permanentes para un patinete eléctrico 2023-06-20
Diseño e Implementación de mejoras en un ionómetro automático2015-09-16
Diseño y caracterización de sistemas de transmisión y recepción para aplicaciones docentes2014-06-18
Diseño y cálculo de la instalación eléctrica y de alumbrado de una electrolinera2021-09-15
Diseño y cálculo de las instalaciones eléctricas de una central solar fotovoltaica de 5 MW interconectada en la red de 25 kV de Endesa en el municipio de Sant Bartomeu del Grau.2023-09-13
Diseño y cálculo de las instalaciones eléctricas para alimentar el polígono industrial Plan Parcial 9 de Tarragona2015-09-22
Diseño y cálculo de una instalación solar fotovoltaica de 4,8 MW interconectada a la SE de Centelles2023-06-26
Diseño y cálculo de una línea eléctrica de 25kV para el suministro de energía eléctrica al polígono de Agroreus desde S.E. de Reus2021-09-14
Diseño y fabricación de sustratos de alúmina nanoporosa para el estudio del anclaje proteico2022-06-21
Diseño y realización de una nanored DC para una aplicación residencial2015-09-21
Disseny, automatització i control d'un procés d'empaquetat i paletització amb selector de producte per una planta d'embalatge2021-06-25
Disseny de les instal.lacions d'un restaurant amb mòduls de càrrega per vehicles elèctrics2015-06-22
Disseny d'una instal.lació fotovoltaica al pavelló municipal de Cambrils2021-09-14
Disseny d'una línia de MT a 25 kV i centre de tranformació per ampliació d'1 MW a PORTAVENTURA2022
Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret2021-11-18
Disseny d'una plataforma d'assaig d'un motor LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor)2015-06-26
Disseny d'un carregador de bateries per un vehicle elèctric2015-09-21
Disseny i anàlisi de biosensors interferomètrics basats en materials porosos2021-06-28
Disseny i càlcul d'instal.lacions elèctriques per la recàrrega de vehicles elèctrics2015-06-22
Disseny i càlcul d’una instal.lació fotovoltaica per una nau amb estacions de recàrrega per vehicles elèctrics2023-06-22
Disseny i confecció d'un metrònom digital enfocat a instruments de percussió basat en un Microcontrolador de baix cost2021-06-25
Disseny i implementació d'un resistor lliure de pèrdues amb aïllament galvànic2021-09-14
Disseny i simulació VHDL/Simulink d’un controlador PID sobre FPGA.2022-06-20
Eina de simulació del consum i emissions d'un vehicle2021-01-28
Electrificació i climatització mitjançant energia geotèrmica d'un edifici de vivendes2015-06-22
Electrificación del poligono industrial riu clar2023-01-26
Electrificación e Iluminación de un Supermercado2021-06
Electrochemical sensors for therapeutic drug monitoring of antibiotics2023-09-12
Espectrometría de masas de imagen aplicada al estudio de metabolitos sintetizados durante interacciones microbianas e interacciones patógeno-huésped2020-07-15
ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PETITES EMPRESES2015-05-28
Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics2015-05-15
Estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización y eficiencia del consumo de energía eléctrica2015-06-26
Estudio de aplicación de rfid y gpr a smart floors2015-06-25
Estudio del generador de inducción en topología TSCAOI2023-09-01
Estudio del sistema de conexión inalámbrica mediante nodos de comunicación con salida a internet2021-06-29
Estudio de viabilidad para la instalación de generación distribuida en el complejo deportivo municipal de Bonavista2015-07-01
Estudio de viviendas autosostenibles eléctricamente2023-06-20
Estudio y diseño de una instalación fotovoltaica de autoconsumo para una industria2023-06-26
Estudi sobre les repercussions ambientals i sobre la salut de les torres d'alta tensió al barri El Pinar2015-09-17
Evaluation of chest ct images of COVID-19 patients treated with radiotherapy2021-06-30
FEM Modelization Using Gmsh and GetDP: Examples and Guidelines2015-09-16
Identificación de estadios de la enfermedad de Parkinson basado en señales de acelerómetros, convertidas en imágenes, aplicando técnicas de Deep Learning.2023-06-19
Implementació del CAR sharing al camp de Tarragona2021-09-16
Instalación de puntos de recarga de vehiculos eléctricos en Siurana2023-09-18
Instalación eléctrica de una nave industrial destinada al tratamiento del vidrio2015-05-22
Instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar mediante un sistema híbrido de corriente continua y alterna2015-06-22
Interfície basada en Kinect i Leap Motion per a la interacció home-màquina2015-06-30
Method for trend analysis on durability tests for electric drivetrain2021-11-11
Metodologies de seguiment de trajectòries de robots mòbils2015-09-17
Modificación química de silicio macro- y nanoporoso mediante silanización de la superficie2022-09-12
Monitorización de un Sistema de Detección de Incendios2021-06-28
Nanochannel-based biosensing platforms to deal with infection outbreaks2022-06-21
Nanoporous Alumina as Drug Delivery Systems2023-09-12
Nanosensors for therapeutic drug monitoring2021-09-15
Nanotechnology-based wearable devices2022-09-14
Obtenció per mitjà de les corbes de consum horàries de la potencia pic d'una instal.lació fotovoltaica2023-01-26
Pared Interactiva de Entrenamiento para Escalada2021-06-21
Polymeric replicas for biomedical applications and cell support2022-09-14
Porous alumina-based electrochemical biosensor to support the early diagnosis of lung cancer2023-06-28
Pràctiques amb el microcontrolador ATMEGA3282021-09-10
Predicció d’albúmina en mostres de sang a partir d’espectres de Resonància Magnètica Nuclear2022-06-30
Previsión de ampliación de servicios en el complejo industrial Campeza SL2014-06-26
Projecte de disseny i càlcul de una línea de 25 kV des de la Subestació Elèctrica de Els Valentins fins al Polígon de les Mataltes, al municipi de La Sénia.2021-01-26
Projecte executiu d’una instal.lació solar fotovoltaica de 5 MWp connectada, mitjançant una línia de 25 kV, a la Subestació Elèctrica La Selva Del Camp2023-06-26
Prototip de sistema d'anàlisi fotomètric per a tests enzimàtics2015-07-08
Prototip d'un sistema ball & plate amb control PID controlat per Arduino2021-09-16
Proyecto de Instalaciones de Climatización y Baja Tensión en el Cap St. Pere de Reus2015-09-17
Realització d'un receptor superheterodí per a les pràctiques d'emissors i receptors2023-06-16
Refugi d'Alta Muntanya Autosuficient Energèticament2015-06-29
Sensor detector de NO2 amb lectura de dades mitjançant tecnologia NFC2023-06-16
Sensor portátil impreso con inyección de tinta para monitoreo de edemas2022-09-14
Simulació del comportament d'un motor d'inducció trifàsic mitjançant PSIM2015-05-15
Simulador clínic de laparoscòpia2021-09-13
Sistema de caracterización de sensores capacitivos impresos sobre substrato flexible2022
Sistema de gestió de l’autonomia de les bateries destinades a e-bikes2022
Time-coded chipless RFID tags with circular polarization2014-06-18
Towards a biosensor for the detection of acute lymphoblastic leukemia2022-06-21
Trazabilidad del estado de alimentos utilizando tags uhf2015-06-22
Visualització de dades del projecte ACTUA amb un CMS2023-06-16
Xarxa de sensors sense fils per a la monitorització de partícules en suspensió2023-06-16