Treballs Fi de Grau: Pedagogia

144 results.
Title Date
Afectació del patinatge artístic en infants diagnosticats amb TDAH2021-06-17
A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada? 2022-06-14
Anàlisi comparativa entre el mètode tradicional i el Projecte INNOVAMAT per l'ensenyament de les matemàtiques a educació infantil2023-06-13
Anàlisi de la direcció escolar i lideratge: estudi de cas d'una escola pública de la ciutat de Tarragona2022-06-13
Anàlisi de la relació família-escola i la necessitat de canvi arran de la pandèmia2021-06-14
Anàlisi de la repercussió de la metodologia AICLE, a dues escoles de Reus2023-06-12
Anàlisi de la seguretat digital en l'alumnat de sisè de Primària2021-06-15
Anàlisi del grau de formació del professorat d'educació primària dels centres de la comarca del tarragonès sobre la dislèxia2021-06-16
Anàlisi de l'organització dels espais, el temps i els materials al segon cicle d'educació infantil. Comparativa entre sis escoles del tarragonès.2022-06-13
Anàlisi del procés d’adquisició de la llengua catalana en el procés d’immersió lingüística a les aules d’I5 de les escoles del Baix Penedès2023-06-12
Anàlisi de l'ús de la gamificació com a eina per a la millora dels resultats en l'aprenentatge de la llengua estrangera: l'anglès2021-06-15
Anàlisi dels hàbits lectors dels alumnes d'educació secundària obligatòria d'un institut d'ensenyament públic durant el curs 2014-20152015-06-19
Anàlisi i desenvolupament de les TIC a una escola de Tarragona2023-06-13
Anàlisi i estudi de les dificultats de la lectoescriptura en l'Educació Infantil en temps de COVID.2022-06-13
Anàlisi sobre la prevenció i la detecció dels abusos sexuals infantils a les escoles del Vallès Occidental2021-06-17
Aplicació de la neuroeducació per augmentar la capacitat d'atenció i concentració de l'alumnat2023-06-06
Avaluació de la implementació d'actuacions pròpies de l'educació especial a l'educació ordinària2022-06-15
Avaluació sobre l'educació intercultural dels barris obrers de Tarragona2022-09-05
Coaching Educatiu, una eina pels universitaris, El2021-06-16
Com afecta el Mindfunless dins de la pràctica Psicomotriu2021-06-17
Conscienciació de l'educació ambiental i la seva pràctica al segon cicle d'educació infantil: Guia de recursos i materials2021-06-17
Contes i emocions: una estratègia d'educació emocional per a infants d'entre 3 i 6 anys2023-06-15
Desenvolupament sostenible: Educació Ambiental a l'aula de P22021-06-17
Diagnòstic a partir del dibuix2021-06-16
Diferencias generacionales en la motivación, satisfacción y valores laborales2022-06-20
Dislèxia i autoestima: com afecta a l'alumant2022-06-15
Disseny d’un mooc per la millora de la competència digital dels educadors en actiu i en procés de formació2016-06-13
Edatisme: una forma de violència cap a les persones grans2022-09-07
Educació assistida amb gossos2021-06-17
Educació entre reixes2021-01-16
Educación sexual en las escuelas e institutos de la provincia de Tarragona2021-06-17
Educación social, construyendo puentes: conocimiento de las necesidades y recursos para las familias con niños y niñas con TEA2019-11-06
Educació sobre dolor per a docents2023-06-15
Eines emprades pel professorat per tractar les conductes disruptives a Educació Infantil 2022-06-13
El disseny per a l'aprenentatge significatiu a les aules mitjançant el mètode Neurolanguage coaching®: Investigació aplicada a Efficient Language Coaching Global SL2021-06-05
El juego como instrumento didáctico. El juego y la gamificación aplicados a la enseñanza de las matemáticas2022-06-15
El mindfulness aplicat a l'aula2022-06-15
EL MÈTODE ABN A EDUCACIÓ INFANTIL2021-06-17
EL MÈTODE DE RACONS DE TREBALL COM A INVESTIGACIÓ DE LES DIFERÈNCIES MATEMÀTIQUES ENTRE GÈNERES2021-06-17
El nivell d'expressió oral en anglès de l'alumnat de 6è d'Educació Primària2023-06-12
El paper de la pedagogia en l'envelliment actiu de la gent gran2022-06-13
El procés de comunicació escola - família. Anàlisi d’un centre educatiu a la província de tarragona2023-06-12
El que els ulls no veuen, propostes per una educació patrimonial inclusiva al Reial Monestir de Santes Creus2021-06-17
El retorn a l'aula ordinària d'infants oncològics: Proposta d'intervenció a partir de la creació d'una aplicació mòbil2021-06-17
Els cuidatges infantils de 0 a 3 sota la mirada Pikleriana2022-06-15
Els estereotips de gènere en les joguines infantils.2021-06-17
Els infants davant el joc simbòlic2023-06-13
Els videojocs canvien la percepció de la vida a un infant2023-06-14
El tractament de la mort i el dol en temps de pandèmia a Educació Infantil2021-06-17
El vincle afectiu dintre dels centres de menors2021-06-12
Emocions durant el temps de la covid-19 en preadolescents dels 10 als 12 anys, Les2021-06-18
Ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil2021-06-17
Escoles verdes: Integració, descripció i anàlisi dels valors, hàbits i dinàmiques que impliquen vetllar a favor del medi ambient per part dels centres educatius del territori català2022-06-14
Esport i valors2022-06-15
Estat de la neuroeducació a les aules d'educació infantil de les escoles de la demarcació de Tarragona2021-06-14
ESTUDI DE CASOS I PROPOSTA DE REDISSENY D’UN ESPAI EXTERIOR ESCOLAR2023-06-15
Estudi de la intervenció dels professionals de la protecció a la infància i adolescència2021-06-16
Estudi de la Neuroeducació a l'aula d'Educació Primària2021-06-16
Estudi del Grau de Pedagogia a la URV i a diverses Universitats Espanyoles2022-06-13
Estudi del món rural. Anàlisi de les escoles rurals a través de la socialització del patrimoni cultural i l'entorn local.2022-06-15
ESTUDI D’UN PROJECTE D’INNOVACIÓ; LES MATEMÀTIQUES EN MOVIMENT2023-06-15
Estudio de caso: exploración de los beneficios psicosociales percibidos de un proyecto de teatro2017-06-15
Estudi sobre l'aprenentatge basat en els videojocs o Game-Based Leaning al Cicle Superior d'Educació Primària2015-09-09
Gamification in English Language Teaching In Primary Education2022-06-15
Igualtat de gènere en les direccions educatives, La2021-06-16
Implementació del programa Escola Nova XXI en un centre de referència2023-06-13
Intervenció de les famílies a les escoles. Estudi comparatiu entre l’escola rural, l’escola pública i l’escola concertada2022-06-13
Intervenció educativa per a millorar el nivell de lectoescriptura en un cas d'intel.ligència límit2023-06-12
Intervencions a les escoles pel procés de dol per la mort en alumnes de 8 a 10 anys (cicle mitjà)2021-06-16
L'acompanyament educatiu a les aules hospitalàries2022-06-14
L'acompanyament escolar de les famílies a primer de primària. El cas d'una escola del Baix Penedès2022-06-13
La comunicació entre família-escola quan hi ha alumnat amb Necessitats Educatives Especials2021-06-16
La detecció de prejudicis racials en infants d'entre 4 i 5 anys2021-06-17
La diversitat familiar en els contes d'Educació Infantil2021-06-17
La dramatització a l'aula: un recurs per facilitar l'adquisició de la llengua oral catalana dels infants nouvinguts, durant l'etapa d'educació infantil2021-06-08
La formació del mestre a Catalunya en referència amb l'escola inclusiva, una proposta pel canvi2022-06-14
La Gamificació: una eina educativa per a millorar la motivació de l'alumnat2023-06-13
La gamificació, una metodologia motivadora2023-06-14
La importància dels materials didàctics en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l'educació infantil2023-06-13
La inclusió de l'alumnat TEA a les aules d'Educació Infantil d'una escola de Calafell2023-06-14
La inclusió en el món del futbol base2021-06-17
La influència de la música en el desenvolupament emocional dels infants en l'etapa d'educació infantil2023-06-14
La lectura a l'aula, com fomentar-la?2023-06-12
La manca de referents artístics femenins i la seva inclusió a les aules d'Educació Primària2023-06-14
La mort en el marc de l'educació Infantil2023-06-15
La pràctica del motocròs en edat escolar: efecte en la motivació i l'atenció cap a l'aprenentatge2021-06-17
L'aprenentatge de les matemàtiques a través del cos i el moviment 2023-06-15
La prevenció de la violència de gènere a les aules dels centres de secundària.2022-06-13
La regulació emocional a través del mindfulness2021-06-17
La relaxació, l'eina per prolongar la concentració2023-06-13
La representació d’objectes tridimensionals a través del dibuix2016-06-14
La sala com un espai d'aprenentatge al primer cicle d'educació infantil2021-06-17
L'assetjament entre iguals i cap als alumnes amb NESE. Prevenció i actuació mitjançant els protocols.2022-06-13
La teràpia assistida per animals; apropament a la pràctica i a la realitat dels professionals.2022-06-14
L'aula com a influència del procés d'aprenentatge.2021-06-16
L'autisme a educació infantil: la metodologia TEACCH2022-05-21
L'autoavaluació a Cicle Inicial aplicada a les Ciències Socials: Estudi de Cas2023-06-12
L'autoestima adolescent a través de l'educació emocional: estudi de cas pràctic a la UEC del Baix Penedès2021-06-16
L'autoestima en l'Educació Infantil2021-06-17
La veu del docent. Atendre a la diversitat sense mestres d'educació especial.2023-06-12
Lectoescriptura en infants d'entre 3 i 6 anys amb síndrome de Down. Estudi d'un cas real2023-06-13
L'educació emocional a l'educació infantil des de la prespectiva dels i les mestres2021-06-17
L'educació emocional dels educadors/es socials del CRAE Lo Carrilet2021-06-10
L'educació musical com a eina de cohesió de grup en les aules de primària.2023-06-14
L'ensenyament - aprenentatge de la lectoescriptura a través dels ambients d'aprenentatge en escoles rurals2022-06-13
Les competències que preparen als joves de formació professional per a la inserció al món laboral : una visió des de la Unió Europea2015-06-19
Les emocions dins l'aula d'infantil.2023-06-12
Les tradiacions a l'escola: La Festa del Renaixement de Tortosa2022-06-13
L'impacte dels estereotips edatistes en l'autoestima i l'autopercepció de la persona gran: una revisió integradora 2022-09-07
L'ús de la ràdio per al desenvolupament de la llengua oral en l'etapa de 3 a 6 anys.2023-06-14
L'ús de l'aromateràpia a l'aula d'educació infantil2023-06-15
L'ús del test cloze per escollir la lectura guiada a l'alumnat de 6è.2023-06-13
Mapes Conceptuals: Eina Eficaç per a l'aprenentatge significatiu a medi natural2023-06-12
Mindfulness a cicle mitjà d'Educació Primària2022-06-15
Mindfulness a segon cicle d'educació infantil.2021-06-17
Mindfulness i la intel.ligència emocional: els beneficis de meditar en educació infantil2021-06-17
Moments maduratius a l'aula: una mirada enfocada al mes de naixement2021-06-17
Necessitats Orientatives i Percepció de l'Orientació Universitària en els Estudiants del Grau de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili.2022-06-15
Nens i nenes amb altes capacitats a Educació Infantil: Formació docent i intervenció educativa.2021-06-17
Pedagogia i el dol per separació. La visió dels professionals de l'àmbit social i de la infància protegida.2022-06-13
Pedagogia i mort, la gestió del dol intercultural en l'educació primària2021-06-17
Pedagogia Penitenciària, Discriminació de Gènere i Unitats Externes de Mares2021-06-16
Pla de millora escolar per prevenir/reduir el burnout en el professorat2023-06-06
Pla de millora: Llengua de Signes Catalana a l'aula2023-06-06
Pla de millora per a la implementació de la llengua de signes a les escoles2023-06-07
Pla de millora per a la inclusió d'infants amb trastorn de l'espectre autista dins l'aula ordinària2023-06-07
Pla de millora Projecte Aula de natura2023-06-07
Pla de millora. Projecte: Cuidem Terra, Mar i Cel2023-06-06
Prevenció de violència en l'etapa de cicle inicial de primària2023-06-12
Projecte de Millora Emociona't2023-06-06
Projecte de millora: Una proposta per combatre l’estrès en la comunitat educativa2023-06-06
Projecte Educatiu de Centre de l'escola l'Ebre2023-06-13
Proposta Pedagògica: Educació Alimentaria per una nutrició saludable en la infància2022-06-13
Propostes de millora en l’atenció als alumnes amb TEA a l’aula ordinària de Primària2023-06-12
Recull de sistemes de comunicacio dirigits a infants d'educacio infantil amb dificultats de comunicacio verbal 2023-06-12
Robò-TIC's: Estudi sobre les aportacions de la robòtica educativa a les escoles de primària públiques del Baix Penedès2023-06-13
Selecció i elaboració d'activitats que contribueixin a la millora de les funcions executives dels nens amb Coeficient Intel.lectual Límit d'entre 7 i 11 anys2015-05-18
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació adaptats per a persones cegues i sordes2021-06-16
Tornem a fer funcionar l'ascensor social de l'educació; cobrim les necessitats dels centres de màxima complexitat2023-06-12
Tradicions catalanes al segon cicle d'educació infantil2023-06-15
Transformant les aules: La innovació STEAM2023-06-06
Treballar la intel.ligència emocional a partir de la literatura infantil2022-06-06
Un bosc ple de paraules; la biblioteca escolar2023-06-07
Vinculació emocional als centres residencials d'acció educativa en temps de la COVID-192021-06-10