URV Institutional Repository
Español Català English
Treballs Fi de Grau - Pedagogia
Title Date
Afectació del patinatge artístic en infants diagnosticats amb TDAH2021-06-17
Anàlisi de la seguretat digital en l’alumnat de sisè de Primària2021-06-15
Anàlisi del grau de formació del professorat d'educació primària dels centres de la comarca del tarragonès sobre la dislèxia2021-06-16
Anàlisi de l’ús de la gamificació com a eina per a la millora dels resultats en l’aprenentatge de la llengua estrangera: l’anglès2021-06-15
ANÀLISI DELS HÀBITS LECTORS DELS ALUMNES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA D’UN INSTITUT D’ENSENYAMENT PÚBLIC DURANT EL CURS 2014 – 20152015-06-19
Anàlisi sobre la prevenció i la detecció dels abusos sexuals infantils a les escoles del Vallès Occidental2021-06-17
Coaching Educatiu, una eina pels universitaris, El 2021-06-16
Com afecta el Mindfunless dins de la pràctica Psicomotriu2021-06-17
Conscienciació de l’educació ambiental i la seva pràctica al segon cicle d’educació infantil: Guia de recursos i materials2021-06-17
Desenvolupament sostenible: Educació Ambiental a l'aula de P22021-06-17
Diagnòstic a partir del dibuix2021-06-16
Disseny d’un mooc per la millora de la competència digital dels educadors en actiu i en procés de formació2016-06-13
Educació assistida amb gossos2021-06-17
Educació entre reixes2021-01-16
Educación sexual en las escuelas e institutos de la provincia de Tarragona2021-06-17
Educación social, construyendo puentes: conocimiento de las necesidades y recursos para las familias con niños y niñas con TEA2019-11-06
El disseny per a l'aprenentatge significatiu a les aules mitjançant el mètode Neurolanguage coaching®: Investigació aplicada a Efficient Language Coaching Global SL2021-06-05
EL MÈTODE ABN A EDUCACIÓ INFANTIL2021-06-17
EL MÈTODE DE RACONS DE TREBALL COM A INVESTIGACIÓ DE LES DIFERÈNCIES MATEMÀTIQUES ENTRE GÈNERES2021-06-17
El que els ulls no veuen, propostes per una educació patrimonial inclusiva al Reial Monestir de Santes Creus2021-06-17
"El retorn a l'aula ordinària d'infants oncològics: Proposta d'intervenció a partir de la creació d'una aplicació mòbil"2021-06-17
Els estereotips de gènere en les joguines infantils.2021-06-17
El tractament de la mort i el dol en temps de pandèmia a Educació Infantil2021-06-17
El vincle afectiu dintre dels centres de menors2021-06-12
Emocions durant el temps de la covid-19 en preadolescents dels 10 als 12 anys, Les 2021-06-18
Ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil2021-06-17
Estudi de la intervenció dels professionals de la protecció a la infància i adolescència2021-06-16
Estudi de la Neuroeducació a l'aula d'Educació Primària2021-06-16
Estudio de caso: exploración de los beneficios psicosociales percibidos de un proyecto de teatro2017-06-15
Estudi sobre l'aprenentatge basat en els videojocs o Game-Based Leaning al Cicle Superior d'Educació Primària2015-09-09
Igualtat de gènere en les direccions educatives, La2021-06-16
Intervencions a les escoles pel procés de dol per la mort en alumnes de 8 a 10 anys (cicle mitjà)2021-06-16
La comunicació entre família-escola quan hi ha alumnat amb Necessitats Educatives Especials2021-06-16
La detecció de prejudicis racials en infants d'entre 4 i 5 anys2021-06-17
La diversitat familiar en els contes d'Educació Infantil2021-06-17
LA DRAMATITZACIÓ A L’AULA: UN RECURS PER FACILITAR L’ADQUISICIÓ DE LA LLENGUA ORAL CATALANA DELS INFANTS NOUVINGUTS, DURANT L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL2021-06-08
La inclusió en el món del futbol base2021-06-17
La pràctica del motocròs en edat escolar: efecte en la motivació i l'atenció cap a l'aprenentatge2021-06-17
La regulació emocional a través del mindfulness2021-06-17
La representació d’objectes tridimensionals a través del dibuix2016-06-14
La sala com un espai d’aprenentatge al primer cicle d’educació infantil2021-06-17
L’aula com a influència del procés d’aprenentatge2021-06-16
L'autoestima adolescent a través de l'educació emocional: estudi de cas pràctic a la UEC del Baix Penedès2021-06-16
L'autoestima en l'Educació Infantil2021-06-17
L'educació emocional a l'educació infantil des de la prespectiva dels i les mestres2021-06-17
Les competències que preparen als joves de formació professional per a la inserció al món laboral : una visió des de la Unió Europea2015-06-19
Mindfulness a segon cicle d'educació infantil.2021-06-17
Mindfulness i la intel·ligència emocional: els beneficis de meditar en educació infantil2021-06-17
Moments maduratius a l'aula: una mirada enfocada al mes de naixement2021-06-17
Nens i nenes amb altes capacitats a Educació Infantil: Formació docent i intervenció educativa.2021-06-17
Pedagogia i mort, la gestió del dol intercultural en l’educació primària2021-06-17
Pedagogia Penitenciària, Discriminació de Gènere i Unitats Externes de Mares2021-06-16
Selecció i elaboració d'activitats que contribueixin a la millora de les funcions executives dels nens amb Coeficient Intel·lectual Límit d'entre 7 i 11 anys2015-05-18
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació adaptats per a persones cegues i sordes2021-06-16
54 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili