Treballs Fi de Grau: Educació Infantil

77 results.
Title Date
Afectació del patinatge artístic en infants diagnosticats amb TDAH2021-06-17
A l'era digital cotinuem ensenyant a escriure en lletra lligada? 2022-06-14
Ambients d'aprenentatge: transformant espais2021-06-15
Anàlisi comparativa entre el mètode tradicional i el Projecte INNOVAMAT per l'ensenyament de les matemàtiques a educació infantil2023-06-13
Anàlisi de la direcció escolar i lideratge: estudi de cas d'una escola pública de la ciutat de Tarragona2022-06-13
Anàlisi de l'organització dels espais, el temps i els materials al segon cicle d'educació infantil. Comparativa entre sis escoles del tarragonès.2022-06-13
Anàlisi del procés d’adquisició de la llengua catalana en el procés d’immersió lingüística a les aules d’I5 de les escoles del Baix Penedès2023-06-12
Anàlisi i estudi de les dificultats de la lectoescriptura en l'Educació Infantil en temps de COVID.2022-06-13
Anàlisi sobre la prevenció i la detecció dels abusos sexuals infantils a les escoles del Vallès Occidental2021-06-17
Avaluació de la implementació d'actuacions pròpies de l'educació especial a l'educació ordinària2022-06-15
Avaluació sobre l'educació intercultural dels barris obrers de Tarragona2022-09-05
Com afecta el Mindfunless dins de la pràctica Psicomotriu2021-06-17
Comparació de patis d'escoles d'educació lliure i d'escoles d'educació reglada2023-06-15
Conscienciació de l'educació ambiental i la seva pràctica al segon cicle d'educació infantil: Guia de recursos i materials2021-06-17
Contes i emocions: una estratègia d'educació emocional per a infants d'entre 3 i 6 anys2023-06-15
Desenvolupament sostenible: Educació Ambiental a l'aula de P22021-06-17
Educació assistida amb gossos2021-06-17
Educació Emocional en els contes infantils2021-06-15
Educació sobre dolor per a docents2023-06-15
Eines emprades pel professorat per tractar les conductes disruptives a Educació Infantil 2022-06-13
El bullying a l'educació infantil2021-06-16
El dibuix infantil com a vehicle d'expressió de les emocions2021-06-14
El ioga en infants autistes2021-06-14
EL MÈTODE ABN A EDUCACIÓ INFANTIL2021-06-17
EL MÈTODE DE RACONS DE TREBALL COM A INVESTIGACIÓ DE LES DIFERÈNCIES MATEMÀTIQUES ENTRE GÈNERES2021-06-17
El retorn a l'aula ordinària d'infants oncològics: Proposta d'intervenció a partir de la creació d'una aplicació mòbil2021-06-17
Els ambients, una proposta educativa en favor de la millora de la motricitat de l'alumnat d'educació infantil: Un estudi de cas a P3-B2021-06-16
Els cuidatges infantils de 0 a 3 sota la mirada Pikleriana2022-06-15
Els estereotips de gènere en les joguines infantils.2021-06-17
Els infants davant el joc simbòlic2023-06-13
El tractament de la mort i el dol en temps de pandèmia a Educació Infantil2021-06-17
El treball cooperatiu com a metodologia per afavorir les interaccions socials en l'alumnat d'infantil2021-06-15
Ensenyament de la llengua anglesa a Educació Infantil2021-06-17
Escoles verdes: Integració, descripció i anàlisi dels valors, hàbits i dinàmiques que impliquen vetllar a favor del medi ambient per part dels centres educatius del territori català2022-06-14
Estat de la neuroeducació a les aules d'educació infantil de les escoles de la demarcació de Tarragona2021-06-14
ESTUDI DE CASOS I PROPOSTA DE REDISSENY D’UN ESPAI EXTERIOR ESCOLAR2023-06-15
ESTUDI D’UN PROJECTE D’INNOVACIÓ; LES MATEMÀTIQUES EN MOVIMENT2023-06-15
Existeixen els estereotips de gènere al segon cicle d'educació infantil?2021-06-14
Experiències educatives prèvies: influencies en el pensament creatiu.2021-06-15
Intervenció de les famílies a les escoles. Estudi comparatiu entre l’escola rural, l’escola pública i l’escola concertada2022-06-13
L'acompanyament educatiu a les aules hospitalàries2022-06-14
La detecció de prejudicis racials en infants d'entre 4 i 5 anys2021-06-17
La diversitat familiar en els contes d'Educació Infantil2021-06-17
La dramatització a l'aula: un recurs per facilitar l'adquisició de la llengua oral catalana dels infants nouvinguts, durant l'etapa d'educació infantil2021-06-08
La importància dels materials didàctics en el procés d'ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques a l'educació infantil2023-06-13
La inclusió de l'alumnat TEA a les aules d'Educació Infantil d'una escola de Calafell2023-06-14
La influència de la música en el desenvolupament emocional dels infants en l'etapa d'educació infantil2023-06-14
La mort en el marc de l'educació Infantil2023-06-15
La pràctica del motocròs en edat escolar: efecte en la motivació i l'atenció cap a l'aprenentatge2021-06-17
L'aprenentatge de les matemàtiques a través del cos i el moviment 2023-06-15
L'aprenentatge del grafisme a l'aula, eines i recursos2021-06-14
La regulació emocional a través del mindfulness2021-06-17
La representació d’objectes tridimensionals a través del dibuix2016-06-14
La sala com un espai d'aprenentatge al primer cicle d'educació infantil2021-06-17
L'aula com a influència del procés d'aprenentatge.2021-06-16
L'autisme a educació infantil: la metodologia TEACCH2022-05-21
L'autoestima en l'Educació Infantil2021-06-17
Lectoescriptura en infants d'entre 3 i 6 anys amb síndrome de Down. Estudi d'un cas real2023-06-13
L'educació emocional a l'educació infantil des de la prespectiva dels i les mestres2021-06-17
L'educació emocional en el desenvolupament dels infants i les aules2021-06-14
L'ensenyament - aprenentatge de la lectoescriptura a través dels ambients d'aprenentatge en escoles rurals2022-06-13
Les emocions dins l'aula d'infantil.2023-06-12
Les pors infantils i la influència de la literatura2021-06-15
Les tradiacions a l'escola: La Festa del Renaixement de Tortosa2022-06-13
L'ús de la ràdio per al desenvolupament de la llengua oral en l'etapa de 3 a 6 anys.2023-06-14
L'ús de l'aromateràpia a l'aula d'educació infantil2023-06-15
Metodologies a les aules per infants amb trastorn de l'espectre autista2021-06-14
Mindfulness a segon cicle d'educació infantil.2021-06-17
Mindfulness i la intel.ligència emocional: els beneficis de meditar en educació infantil2021-06-17
Moments maduratius a l'aula: una mirada enfocada al mes de naixement2021-06-17
Mètode ABN. L'impacte en una escola de màxima complexitat.2021-06-14
Nens i nenes amb altes capacitats a Educació Infantil: Formació docent i intervenció educativa.2021-06-17
Programa d'intervenció educativa en l'autisme.2021-06-14
Recull de sistemes de comunicacio dirigits a infants d'educacio infantil amb dificultats de comunicacio verbal 2023-06-12
Tradicions catalanes a l'educació infantil2021-06-14
Tradicions catalanes al segon cicle d'educació infantil2023-06-15
Treballar la intel.ligència emocional a partir de la literatura infantil2022-06-06