Treballs Fi de Grau: Educació Primària

60 results.
Title Date
Anàlisi de la relació família-escola i la necessitat de canvi arran de la pandèmia2021-06-14
Anàlisi de la repercussió de la metodologia AICLE, a dues escoles de Reus2023-06-12
Anàlisi de la seguretat digital en l'alumnat de sisè de Primària2021-06-15
Anàlisi de l'ús de la gamificació com a eina per a la millora dels resultats en l'aprenentatge de la llengua estrangera: l'anglès2021-06-15
Anàlisi i desenvolupament de les TIC a una escola de Tarragona2023-06-13
Aplicació de la neuroeducació per augmentar la capacitat d'atenció i concentració de l'alumnat2023-06-06
Com afecta l'ansietat al rendiment acadèmic dels nens i nenes de tercer de primària d'una escola de Reus?2022-06-13
Didàctica del Ball de Bastons a l'Educació Primària2021-06-15
Dissenyant una activitat seguint la metodologia de l'aprenentatge basat en la indagació. Un esglaó dins de la competència científica2021-06-21
Educació física en temps de pandèmia. Anàlisi d'un grup d'escoles a Tarragona.2021-06-16
El juego como instrumento didáctico. El juego y la gamificación aplicados a la enseñanza de las matemáticas2022-06-15
El mindfulness aplicat a l'aula2022-06-15
El nivell d'expressió oral en anglès de l'alumnat de 6è d'Educació Primària2023-06-12
El procés de comunicació escola - família. Anàlisi d’un centre educatiu a la província de tarragona2023-06-12
Els beneficis de treballar amb la Teoria de les Intel.ligències Múltiples a l'aula d'anglès2021-06-16
Els videojocs canvien la percepció de la vida a un infant2023-06-14
El treball de valors a través de les emocions a l'educació primària2021-06-15
El treball per projectes a una escola en procés de canvi2021-06-14
Esport i valors2022-06-15
Estimulació de la Consciència Fonològica per millorar la lectoescriptura als alumnes de cicle inicial2021-06-16
Gamification in English Language Teaching In Primary Education2022-06-15
Implementació del programa Escola Nova XXI en un centre de referència2023-06-13
Intervenció educativa per a millorar el nivell de lectoescriptura en un cas d'intel.ligència límit2023-06-12
L'acompanyament escolar de les famílies a primer de primària. El cas d'una escola del Baix Penedès2022-06-13
La formació del mestre a Catalunya en referència amb l'escola inclusiva, una proposta pel canvi2022-06-14
La Gamificació: una eina educativa per a millorar la motivació de l'alumnat2023-06-13
La gamificació, una metodologia motivadora2023-06-14
La lectura a l'aula, com fomentar-la?2023-06-12
La manca de referents artístics femenins i la seva inclusió a les aules d'Educació Primària2023-06-14
La MÚSICA, element vertebrador en temps de confinament2022-06-15
La relaxació, l'eina per prolongar la concentració2023-06-13
La resolució de problemes al cicle mitjà d'educació primària2021-06-14
L'assetjament entre iguals i cap als alumnes amb NESE. Prevenció i actuació mitjançant els protocols.2022-06-13
La transició de l'etapa educativa de primària a secundària en zones rurals2021-06-15
L'autoavaluació a Cicle Inicial aplicada a les Ciències Socials: Estudi de Cas2023-06-12
La veu del docent. Atendre a la diversitat sense mestres d'educació especial.2023-06-12
L'educació musical com a eina de cohesió de grup en les aules de primària.2023-06-14
Les percepcions del mestre quan ha de fer ús de les tecnologies digitals2021-06-14
L'ús del test cloze per escollir la lectura guiada a l'alumnat de 6è.2023-06-13
Mapes Conceptuals: Eina Eficaç per a l'aprenentatge significatiu a medi natural2023-06-12
Ments brillants, condicionem el seu desenvolupament?2021-06-14
Metodoogies inclusives. Anàlisi del tractament de la inclusió i dels agents implicats en una escola pública de Vila-Seca2021-06-15
Mindfulness a cicle mitjà d'Educació Primària2022-06-15
Pla de millora escolar per prevenir/reduir el burnout en el professorat2023-06-06
Pla de millora: Llengua de Signes Catalana a l'aula2023-06-06
Pla de millora per a la implementació de la llengua de signes a les escoles2023-06-07
Pla de millora per a la inclusió d'infants amb trastorn de l'espectre autista dins l'aula ordinària2023-06-07
Pla de millora Projecte Aula de natura2023-06-07
Pla de millora. Projecte: Cuidem Terra, Mar i Cel2023-06-06
Prevenció dels trastorns de la veu en els i les docents2021-06-15
Prevenció de violència en l'etapa de cicle inicial de primària2023-06-12
Projecte de Millora Emociona't2023-06-06
Projecte de millora: Una proposta per combatre l’estrès en la comunitat educativa2023-06-06
Projecte Educatiu de Centre de l'escola l'Ebre2023-06-13
Propostes de millora en l’atenció als alumnes amb TEA a l’aula ordinària de Primària2023-06-12
Robò-TIC's: Estudi sobre les aportacions de la robòtica educativa a les escoles de primària públiques del Baix Penedès2023-06-13
Sistemes avaluatius de tres escoles diferents en relació a la preparació de les proves ACL2021-06-14
Tornem a fer funcionar l'ascensor social de l'educació; cobrim les necessitats dels centres de màxima complexitat2023-06-12
Transformant les aules: La innovació STEAM2023-06-06
Un bosc ple de paraules; la biblioteca escolar2023-06-07