URV Institutional Repository
Español Català English
Treballs Fi de Grau - Enginyeria Elèctrica
Title Date
Analitzador de Xarxes elèctriques amb Arduino2015-05-25
Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d’alimentació en BT o MT2021-06-06
Análisis del ahorro de energía añadiendo un segundo motor de inducción trifásico en el mismo eje mecánico2021-06-06
Càlcul dels efectes dels desequilibris de tensió en un motor d'inducció trifàsic2014-06-19
Cálculo y Diseño de una micro-central fotovoltaica y mejora de la instalación eléctrica existente en un taller mecánico2021-06-06
Conjunto de instalaciones eléctricas, automatización y gestión de energía para complejo rural2015-06-26
Disseny de les instal·lacions d’un restaurant amb mòduls de càrrega per vehicles elèctrics2015-06-22
Disseny d’una plataforma d’assaig d’un motor LSRM (Linear Swiched Reluctance Motor)2015-06-26
Disseny i càlcul d’instal·lacions elèctriques per la recàrrega de vehicles elèctrics2015-06-22
Electrificació i climatització mitjançant energia geotèrmica d'un edifici de vivendes2015-06-22
Electrificación e Iluminación de un Supermercado2021-06-06
ESTUDI DE LA VIABILITAT DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS A PETITES EMPRESES2015-05-28
Estudi de l'efecte de les pertorbacions generades pels contactors en maniobres de motors d'inducció trifàsics2015-05-15
Estudio comparativo de las tarifas eléctricas para la optimización y eficiencia del consumo de energía eléctrica2015-06-26
Estudio de viabilidad para la instalación de generación distribuida en el complejo deportivo municipal de Bonavista2015-07-01
ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL2014-07-04
Instalación eléctrica de una nave industrial destinada al tratamiento del vidrio2015-05-22
Instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar mediante un sistema híbrido de corriente continua y alterna2015-06-22
Refugi d’Alta Muntanya Autosuficient Energèticament2015-06-29
Simulació del comportament d’un motor d’inducció trifàsic mitjançant PSIM2015-05-15
20 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili