URV Institutional Repository
Español Català English
Treballs Fi de Grau - Enologia
Title Date
Efecte del tractament de taps amb una solució de tanins el·làgics i l’estabilització en atmosfera de CO2 sobre l’entrada d’oxigen inicial i la permeabilitat a curt termini.2021-06-22
Espectroscòpia ATR-FTMIR i anàlisi multivariant com a eines per a la detecció de desviacions durant la fermentació alcohòlica2021-06-22
Evaluación de la metodología de edición genómica CRISPR/CAS 9 para la obtención de vinos con menor contenido alcohólico2021-06-22
Selecció de soques de lachancea thermotolerans per a la reducció del grau alchòlic dels vins2021-09-02
4 results.

Informaci�

© 2016 Universitat Rovira i Virgili