URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Cómo crear y comercializar un Food Truck - TFG:1493
Title in original languageCómo crear y comercializar un Food Truck
Title in different languagesCom crear i comercialitzar un Food Truck
Title in different languagesHow to create and market a Food Truck
Title in different languagesCómo crear y comercializar un Food Truck
AbstractEl present projecte de fi de grau, proposa la realització d'una forma de comerç gastronòmic poc usual al país: el Food Truck. Això consisteix en la venda ambulant d'aliments singulars, ja sigui per la seva confecció com pel seu origen, en petits camions, camionetes o remolcs altament disposats i reconstruïts per mantenir en bon estat els aliments que transporta i fins i tot cuinar al seu interior. El concepte street food està arrelat en un ampli ventall de països de tot el món des de fa diversos anys. Gaudir de plats exquisits a peu de carrer i a un preu molt raonable, són les característiques d'aquesta tendència que aflora cada vegada més amb formes inèdites. Definirem la normativa estatal per conèixer les diferents formes de tractar el sector i els seus principals inconvenients, a més, esmentarem els permisos necessaris per començar el negoci. Analitzarem els costos de la posada en marxa d'un Food Truck, la promoció centrant-nos en els esdeveniments i en la importància de les xarxes socials en aquest sector. D'altra banda, analitzarem l'enquesta realitzada per l'estudi de mercat, on també definirem al nostre client potencial i les seves preferències. Aquest treball està confeccionat, des d'un punt de vista publicitari i econòmic, perquè un atípic negoci de Food Truck pugui arribar a cobrar vida en algun futur no molt llunyà a la ciutat turística de Salou.
AbstractThis project proposes the creation of a form of unusual gastronomic trade in the country: the Food Truck. This is unique hawking food, either for its preparation and its origin, in small trucks, vans or trailers highly ready and rebuilt to keep food carrying and even cooking inside in good conditions. The street food concept is rooted in a wide range of countries around the world for several years. Enjoy delicious dishes at street level and at a very rational price, it is the characteristics of this trend that emerges increasingly with new forms. We evaluate the state regulations of this sector and its main drawbacks. Also mention the necessary permits to start the business. We analyze the costs of the implementation of a Food Truck, promotion and events focusing on the importance of social networks in this sector. Moreover, we will analyze the survey for the market study, which also define our potential customers and their preferences. This work is made, from at point of view of publicity and economically, so that an atypical Food Truck business can come to life at some not too distant future in the resort town of Salou.
AbstractEl presente proyecto de fin de grado, propone la realización de una forma de comercio gastronómico poco usual en el país: el Food Truck. Esto consiste en la venta ambulante de alimentos singulares, ya sea por su confección como por su origen, en pequeños camiones, camionetas o remolques altamente dispuestos y reconstruidos para mantener en buen estado los alimentos que transporta e incluso cocinar en su interior. El concepto street food está arraigado en un amplio abanico de países de todo el mundo desde hace varios años. Disfrutar de platos exquisitos a pie de calle y a un precio muy razonable, son las características de esta tendencia que aflora cada vez más con formas inéditas. Definiremos la normativa estatal para conocer las diferentes formas de tratar el sector y sus principales inconvenientes, además, mencionaremos los permisos necesarios para empezar el negocio. Analizaremos los costes de la puesta en marcha de un Food Truck, la promoción centrándonos en los eventos y en la importancia de las redes sociales en este sector. Por otra parte, analizaremos la encuesta realizada para el estudio de mercado, donde también definiremos a nuestro cliente potencial y sus preferencias. Este trabajo está confeccionado, desde un punto de vista publicitario y económico, para que un atípico negocio de Food Truck pueda llegar a cobrar vida en algún futuro no muy lejano en la ciudad turística de Salou.
KeywordsCamió ambulant, menjar al carrer, embalatge
KeywordsFood Truck, street food, packaging
KeywordsCamión ambulante,comida callejera, embalaje
SubjectVenda ambulant
LanguageCastellà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorAndreu Corbaton, Jordi
DepartmentEconomia
Work's public defense date2016-09-06
Creation date in repository2018-04-03
Academic year2015-2016
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
Student Ionas, Alexandra Maria
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili