URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Nuevas formas de comercialización Online - TFG:1510
Title in original languageNuevas formas de comercialización Online
Title in different languagesNoves formes de Comercialització Online
Title in different languagesNew ways of commercializing Online
Title in different languagesNuevas formas de comercialización Online
AbstractL'objectiu principal és conèixer com funcionen les agències i comparadors de viatges online, i d'altra banda que és el que l'usuari vol obtener d’elles. Amb la investigació es vol trobar les mancances que existeixen en el sector i proposar una nova idea de negoci. La comercialització que utilitzen les empreses per a la venda de productes i serveis, són aspectes importants per a l'usuari a l'hora de comprar en un web o una altra. Així en finalitzar la investigació, es podrà concloure si la idea de negoci proposta sobre una nova pàgina web de viatges, és factible.
AbstractThe main objective is to know how they work online travel agencies and Comparators, and secondly what the user wants to get them. Through research you want to find the gaps that exist in the sector and propose a new business idea. The commercialization used by companies for the sale of products and services, are important aspects for the user at the time of purchase on a web or other. So at the end of the investigation, it could be concluded if the business idea proposal for a new travel website, it is feasible.
AbstractEl objetivo principal es conocer cómo funcionan las agencias y comparadores de viajes online, y por otro lado que es lo que el usuario quiere obtener de ellos. Con la investigación se quiere encontrar las carencias que existen en el sector y proponer una nueva idea de negocio. La comercialización que utilizan las empresas para la venta de productos y servicios, son aspectos importantes para el usuario a la hora de comprar en una web u otra. Así al finalizar la investigación, se podrá concluir si la idea de negocio propuesta sobre una nueva página web de viajes, es factible.
KeywordsAgencies de viatge online, comparadors online, usuaris
KeywordsOnline travel agencies, online omparators, users
Keywordsagencias de viajes online, comparadores online, usuarios
SubjectComerç
LanguageCastellà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorRabassa Figueras, Noemí
DepartmentGestió d'Empreses
Work's public defense date2015-06-03
Creation date in repository2018-04-05
Academic year2014-2015
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentMañas Vazquez, Alba Mª
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili