URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Anàlisi de l'activitat turística al monestir de Sant Cugat i elaboració d'un paquet de propostes per a incrementar-la - TFG:1567
Title in original languageAnàlisi de l'activitat turística al monestir de Sant Cugat i elaboració d'un paquet de propostes per a incrementar-la
Title in different languagesAnàlisi de l'activitat turística al monestir de Sant Cugat i elaboració d'un paquet de propostes per a incrementar-la
Title in different languagesAnalysis of the tourist activity in the monastery of Sant Cugat and development of a Package of proposals
Title in different languagesAnálisis de la actividad turística en el monasterio de Sant Cugat i elaboración de un paquete de propuestas para incrementarla
AbstractEl punt de partida d’aquesta investigació és la sospita de que l’activitat turística actual del monestir de Sant Cugat és menor a la que potencialment podria tenir si s’explotés d’una manera diferent. Així doncs, s’analitzarà la realitat del recurs central de la investigació, els serveis que ofereixen, la xifra de visitants anuals, així com les característiques i el perfil dels principals consumidors del recurs: la població resident de l’entorn del recurs i els turistes que visiten la província de Barcelona. A partir d’aquesta anàlisi, es pretenen establir una sèrie de propostes per tal de valoritzar el recurs i incrementar l’afluència de visitants.
AbstractThe departure point for this investigation is the assumption that the current tourist activity in the Monastery of Sant Cugat is lower than what it could potentially be if exploited different by the managers. Therefore, the touristic reality of the attraction will be analysed: the supplied services, the visitors per year, apart of analysing the target markets: the close resident population and the tourists visiting the province of Barcelona, in order to know their main characteristics. Based on this analysis, a package of proposals will be made to enhance the attraction and to increase the visitor flow.
AbstractEl punto de partida de esta investigación es la sospecha de que la actividad turística actual del monasterio de Sant Cugat es menor a la que potencialmente podría tener si se explotara de una forma diferente. Así pues, se analizara el recurso central de la investigación, los servicios que se ofrecen, la cifra de visitantes anuales, así como las características y el perfil de los principales consumidores del recurso: la población residente del entorno del recurso i los turistas que visitan la provincia de Barcelona. A partir de este análisis, se proponen una serie de propuestas para valorizar el recurso e incrementar la afluencia de visitantes.
KeywordsTurisme cultural, Patrimoni, valorització del patrimoni
KeywordsCultural tourism, heritage, heritage presentation
KeywordsTurismo Cultural, Patrimonio, Valorización del patrimonio
SubjectTurisme
LanguageCatalà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorQueralt Basterra, Joaquim
DepartmentGeografia
Work's public defense date2017-06-06
Creation date in repository2018-05-10
Academic year2016-2017
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentGallardo Prat, Josep Oriol
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili