URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Plan de empresa: creación de un hotel de 4 estrellas en Baqueira-Beret - TFG:1927
Title in original languagePlan de empresa: creación de un hotel de 4 estrellas en Baqueira-Beret
Title in different languagesPla d'empresa: creació d'un hotel de 4 estrelles en Baqueira-Beret
Title in different languagesBusiness plan: creation of a 4 star hotel in Baqueira-Beret
Title in different languagesPlan de empresa: creación de un hotel de 4 estrellas en Baqueira-Beret
AbstractEl present projecte de final de grau de Turisme se centra en l'elaboració d'un pla d'empresa enfocat en la posada en marxa d'un hotel familiar anomenat Hotel Chalet Monte Bello de 4 estrelles especialitzat en activitats de descans amb un centre de Spa&Wellness a la localitat de Baqueira-Beret. La confecció del projecte engloba una revisió de la literatura que permeti entendre el context actual en què opera la indústria hotelera a través d'un estudi del macroentorn amb una anàlisi PESTEL i un estudi del microentorn amb una anàlisi DAFO. Pel que fa a la metodologia, el projecte està compost per un pla de màrqueting i un pla econòmic-financer on s'exposen una sèrie d'ítems per a la posada en marxa del negoci com, per exemple, la definició dels objectius i estratègies, la filosofia i marca de l'empresa, el pla d'inversió i els resultats econòmics dels primers cinc anys, entre d'altres.
AbstractThe present bachelor’s end project is based on the elaboration of a business plan focused in the creation of a family hotel called Hotel Chalet Monte Bello, a 4-star hotel specialized in activities of rest with a center of Spa & Wellness in the locality of Baqueira-Beret. The content of the project includes a review of the literature to understand the current context in which the hotel industry operates through a study of the macroenvironment with a PESTEL analysis and a study of the micro-environment with a SWOT analysis. Regarding the methodology, the project is composed of a marketing plan and an economic-financial plan in which a series of items are exposed for the start-up of the business, such as the definition of objectives and strategies, the philosophy and brand of the company, the investment plan and the economic results of the first five years, among others.
AbstractEl presente proyecto de fin de grado de Turismo se centra en la elaboración de un plan de empresa enfocado en la puesta en marcha de un hotel familiar llamado Hotel Chalet Monte Bello de 4 estrellas especializado en actividades de descanso con un centro de Spa&Wellness en la localidad de Baqueira-Beret. La confección del proyecto engloba una revisión de la literatura que permita entender el contexto actual en el que opera la industria hotelera a través de un estudio del macroentorno con un análisis PESTEL y un estudio del microentorno con un análisis DAFO. En cuanto a la metodología, el proyecto está compuesto por un plan de marketing y un plan económico-financiero donde se exponen una serie de ítems para la puesta en marcha del negocio como, por ejemplo, la definición de los objetivos y estrategias, la filosofía y marca de la empresa, el plan de inversión y los resultados económicos de los primeros cinco años, entre otros.
KeywordsPla d'empresa, hosteleria, turisme
KeywordsBusiness plan, hostelry, tourism
KeywordsPlan de empresa, hostelería, turismo
SubjectTurisme
LanguageCastellà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorGinieis Iribarren, Matías
DepartmentGestió d'Empreses
Work's public defense date2018-06-04
Creation date in repository2019-02-07
Academic year2017-2018
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentBellmont Rodríguez, Jesica
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili