Treballs Fi de Grau> Economia

Tàrraco en femení

 • Identification data

  Identifier: TFG:1956
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG1956
 • Authors:

  Limón Sánchez, Olga
 • Others:

  Creation date in repository: 2019-02-13
  Abstract: El present projecte té com a principal objectiu situar quatre personatges femenins, amb noms propis i que van pertànyer al passat romà de la ciutat de Tarragona, al capdavant de dues accions directament relacionades amb el turisme cultural; aquestes dones són: Aurèlia Pia, Fulvia Célera, Aemilia Paterna i Antonia Clementina. La primera activitat seria complementar la ruta romana de Tarragona amb dos espais, que estan relacionats amb dues d’aquestes dones: els epígrafs de Fulvia Célera i d’Antonia Clementina. La segona activitat d’aquest projecte correspondria a la creació d’una exposició temporal i documental al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tàrraco en femení, que estaria completament dedicada i protagonitzada per les quatre dones que vol donar a conèixer aquest treball. The present project has as a main objective situate four feminine characters, with proper names and that belonged to the past Roman of the city of Tarragona, ahead of two directly related actions with the cultural tourism; these women are: Aurèlia Pia, Fulvia Célera, Aemilia Paterna and Antonia Clementina. The first activity would be to complement the roman route of Tarragona with two spaces, which are related with two of these women: the epigraphs of Fulvia Célera and of Antonia Clementina. The second activity of this project would correspond to the creation of an exhibition temporary and documentary to the Archaeologic National Museum of Tarragona, Tarraco in feminine, which would be entirely dedicated and starred in by the four women that wants to announce this work. El presente proyecto tiene como principal objetivo situar a cuatro personajes femeninos, con nombres propios y que pertenecieron al pasado romano de la ciudad de Tarragona, al frente de dos acciones directamente relacionadas con el turismo cultural; estas mujeres son: Aurelia Pia, Fulvia Célera, Aemilia Paterna y Antonia Clementina. La primera actividad sería complementar la ruta romana de Tarragona con dos espacios, que están relacionados con dos de estas mujeres: los epígrafes de Fulvia Célera y de Antonia Clementina. La segunda actividad de este proyecto correspondería a la creación de una exposición temporal y documental en el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, Tarraco en femenino, que estaría completamente dedicada y protagonizada por las cuatro mujeres que quiere dar a conocer este trabajo.
  Subject: Turisme
  Language: Català
  Subject areas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Department: Economia
  Student: Limón Sánchez, Olga
  Academic year: 2017-2018
  Title in different languages: Tàrraco en femení Tarraco in feminine Tarraco en femenino
  Work's public defense date: 2018-06-04
  Keywords: Perspectiva de gènere, Tàrraco, turisme cultural Gender perspective, Tarraco, cultural tourism Perspectiva de género, Tarraco, turismo cultural
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Tàrraco en femení
  Project director: Corbella Domènech, Teresa
  Education area(s): Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google