URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Tàrraco en femení - TFG:1956
Title in original languageTàrraco en femení
Title in different languagesTàrraco en femení
Title in different languagesTarraco in feminine
Title in different languagesTarraco en femenino
AbstractEl present projecte té com a principal objectiu situar quatre personatges femenins, amb noms propis i que van pertànyer al passat romà de la ciutat de Tarragona, al capdavant de dues accions directament relacionades amb el turisme cultural; aquestes dones són: Aurèlia Pia, Fulvia Célera, Aemilia Paterna i Antonia Clementina. La primera activitat seria complementar la ruta romana de Tarragona amb dos espais, que estan relacionats amb dues d’aquestes dones: els epígrafs de Fulvia Célera i d’Antonia Clementina. La segona activitat d’aquest projecte correspondria a la creació d’una exposició temporal i documental al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tàrraco en femení, que estaria completament dedicada i protagonitzada per les quatre dones que vol donar a conèixer aquest treball.
AbstractThe present project has as a main objective situate four feminine characters, with proper names and that belonged to the past Roman of the city of Tarragona, ahead of two directly related actions with the cultural tourism; these women are: Aurèlia Pia, Fulvia Célera, Aemilia Paterna and Antonia Clementina. The first activity would be to complement the roman route of Tarragona with two spaces, which are related with two of these women: the epigraphs of Fulvia Célera and of Antonia Clementina. The second activity of this project would correspond to the creation of an exhibition temporary and documentary to the Archaeologic National Museum of Tarragona, Tarraco in feminine, which would be entirely dedicated and starred in by the four women that wants to announce this work.
AbstractEl presente proyecto tiene como principal objetivo situar a cuatro personajes femeninos, con nombres propios y que pertenecieron al pasado romano de la ciudad de Tarragona, al frente de dos acciones directamente relacionadas con el turismo cultural; estas mujeres son: Aurelia Pia, Fulvia Célera, Aemilia Paterna y Antonia Clementina. La primera actividad sería complementar la ruta romana de Tarragona con dos espacios, que están relacionados con dos de estas mujeres: los epígrafes de Fulvia Célera y de Antonia Clementina. La segunda actividad de este proyecto correspondería a la creación de una exposición temporal y documental en el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona, Tarraco en femenino, que estaría completamente dedicada y protagonizada por las cuatro mujeres que quiere dar a conocer este trabajo.
KeywordsPerspectiva de gènere, Tàrraco, turisme cultural
KeywordsGender perspective, Tarraco, cultural tourism
KeywordsPerspectiva de género, Tarraco, turismo cultural
SubjectTurisme
LanguageCatalà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorCorbella Domènech, Teresa
DepartmentEconomia
Work's public defense date2018-06-04
Creation date in repository2019-02-13
Academic year2017-2018
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentLimón Sánchez, Olga
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili