Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Menor desamparat: la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa).

 • Identification data

  Identifier: TFG:206
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG206
 • Authors:

  Sánchez Alonso, Laila
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-09-06
  Abstract: Mitjançant el desenvolupament del text, tenim com a objectiu difondre dels resultats de la investigació on l'objecte d'estudi és conèixer quina és la realitat ja sigui social, personal, institucional i familiar de la situació en què es troba la persona un cop realitzada la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) en arribar a la majoria d'edat i deixa d'estar protegit per l'administració. La investigació es desenvolupa mitjançant dues línies d'anàlisi: una, en la qual es mostra mitjançant l'anàlisi documental i la recollida de dades, quins són els serveis i problemàtiques de l'objecte d'estudi anteriorment citat, i una segona, on es mostren els resultats etnogràfics de les problemàtiques des del punt de vista dels informants. Through the development of the text, we have aimed to disseminate from the results of the investigation whose object of study is to know what is the reality whether social, personal, institutional and family situation in which the person lives once the departure from CRAE (Residential Centre of Educational Action) to reach the majority age and no longer protected by the administration. Research is carried out by two lines of analysis: one, in which is shown by documentary analysis and the collection of data, which are the services and problematic of the object of study previously cited, and a second, showing the ethnographic results of the problems from the point of view of the informants. Mediante el desarrollo del texto, tenemos como objetivo difundir los resultados de la investigación cuyo objeto de estudio es conocer cuál es la realidad ya sea social, personal, institucional y familiar de la situación en la que se encuentra la persona una vez realizada la salida del CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa) al alcanzar la mayoría de edad y deja de estar protegido por la administración. La investigación se desarrolla mediante dos líneas de análisis: una, en la que se muestra mediante el análisis documental y la recogida de datos, duales son los servicios y problemáticas del objeto de estudio anteriomente citado, y una segunda, donde se muestran los resultados etnográficos de las problemáticas desde el punto de vista de los informantes.
  Subject: Infants-Assistència institucional
  Language: cat
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: Sánchez Alonso, Laila
  Academic year: 2013-2014
  Title in different languages: Menor desamparat: la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa). Helpless child: the departure from CRAE (Residential Centre of Educational Action) Menor desamparado: la salida del CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa).
  Work's public defense date: 2014-05-26
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Menor desamparat, sortida institucional, CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa) Helpless child, institutional solution, CRAE (Residential Centre of Educational Action) Menor desamparado, salida institucional, CRAE (Centro Residencial de Acción Educativa)
  Confidenciality: No
  Title in original language: Menor desamparat: la sortida del CRAE (Centre Residencial d'Acció Educativa).
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Infants-Assistència institucional
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar