Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Defensa d'un servei alternatiu: assistència sexual si!

 • Identification data

  Identifier: TFG:211
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG211
 • Authors:

  Aylagas González, Anna
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-06-29
  Abstract: Aquest article tracta sobre la defensa d'oferir un servei alternatiu, tal com és l'assistència sexual per a persones amb discapacitat, per donar resposta a les demandes de rebre ajuda per satisfer les seves necessitats afectives, sensuals i sexuals. Durant l'article es farà una introducció a la sexualitat com a necessitat bàsica humana, entre altres, per tal de justificar que el col·lectiu de persones amb discapacitat no és diferent a la resta i, per tant, també tenen aquest tipus de necessitats. També s'especificarà com és la sexualitat d'aquestes persones amb discapacitat exposant els seus pros i els seus contres, és a dir, els seus desitjos i els seus límits. I per últim s'exposarà la demanda de la figura de l'assistent/a sexual oferint un exemple de protocol, que s'està duent a terme per algunes associacions en pro de la defensa dels drets de les persones amb discapacitat, per tal d'emmarcar-ho com a servei alternatiu a oferir a les persones que ho demanin. This article is about the defense of the offer of a alternative service, how is the sex assistance for disabled people, to give a answer to the demands for the need of having help to satisfy their afective, sensuals and sexual needs. During the article, there will be an introduction to sexuality as a basic human need, amongst others. With the aim of justify that the colective of disabled people is not different to the rest of people, so, they also have this kind of needs. There also will be an specification about how is the sewuality of this disabled people, to set out their pros and cons. Ie, their wishes and their limits. At last, there will be an exposition of the sex assistant demand offering a protocol example, which is being offer by some associations for the defense of the rights of Este articulo trata sobre la defensa de ofrecer un servicio alternativo, tal y como es la asistencia sexual para personas con discapacidad, para dar una respuesta a las demandas de recibir ayuda para satisfacer sus necesidades afectivas, sensuales y sexuales. Durante el articulo se hará una introducción a la sexualidad como necesidad básica humana, entre otras, para justificar que el colectivo de personas con discapacidad no es diferente del resto y, por tanto, también tienen este tipo de necesidades. También de especificará como es la sexualidad de estas personas con discapacidad exponiendo sus pros i sus contras, es decir, sus deseos i sus limitaciones. Y por último se expondrá la demanda de la figura del asistente/a sexual ofreciendo un ejemplo de protocolo, que se está llevando a cabo por algunas asociaciones en pro de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con tal de enmarcar-lo como un servicio alternativo a ofrecer a las personas que lo pidan.
  Subject: Discapacitats--Conducta sexual
  Language: cat
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: Aylagas González, Anna
  Academic year: 2013-2014
  Title in different languages: Defensa d'un servei alternatiu: assistència sexual si! Defense of an alternative service: Sexual health yes! Defensa de un servicio alternativo: asistencia sexual si!
  Work's public defense date: 2014-05-30
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Sexualitat i discapacitat – Assistènca sexual – Sensualitat i afectivitat – Servei alternatiu Disability and sexuality - Sexual Help - Sensualidad and affectivity - Alternative Service Sexualidad y discapacidad – Asistencia sexual – Sensualidad y afectividad – Servicio alternativo
  Confidenciality: No
  Title in original language: Defensa d'un servei alternatiu: assistència sexual si!
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Discapacitats--Conducta sexual
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar