Treballs Fi de Grau> Geografia

Propuesta metodológica de evaluación de la calidad del espacio público en un centro histórico

 • Identification data

  Identifier: TFG:2538
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2538
 • Authors:

  Beneyto Dorado, Albert
 • Others:

  Creation date in repository: 2020-02-24
  Abstract: Aquest treball analitza els espais públics (característiques, problemàtiques i percepció) de centre històric de Tarragona, declarada Patrimoni de la Humanitat des de l'any 2000 en relació al conjunt arquitectònic de la Tàrraco romana. Per a això s'implementa un SIG que recull les seves característiques físiques, els elements urbans que la defineixen, els usos que en ells es duen a terme, etc. Aquesta informació es complementa amb treball de camp i la realització d'entrevistes que permeten conèixer la percepció i satisfacció que els usuaris tenen respecte d'aquests espais. Finalment, sobre la base dels resultats obtinguts, s'elabora una proposta de millora metodològica per a estudis similars en altres nuclis urbans. This work analyzes the public spaces (characteristics, problems and perception) of the historic center of Tarragona, a city declared World Heritage Site since 2000 in relation to the architectural complex of the Roman Tarraco. For this, a GIS is implemented that includes its physical characteristics, the urban elements that define it, the uses that are carried out in them, etc. This information is complemented with field work and interviews that allow users to know the perception and satisfaction that users have regarding these spaces. Finally, based on the results obtained, a proposal for methodological improvement is developed for similar studies in other urban centers. Este trabajo analiza los espacios públicos (características, problemáticas y percepción) del centro histórico de Tarragona, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000 en relación al conjunto arquitectónico de la Tarraco romana. Para ello se implementa un SIG que recoja sus características físicas, los elementos urbanos que la definen, los usos que en ellos se llevan a cabo, etc. Esta información se complementa con trabajo de campo y la realización de entrevistas que permiten conocer la percepción y satisfacción que los usuarios tienen respecto de estos espacios. Finalmente, en base los resultados obtenidos, se elabora una propuesta de mejora metodológica para estudios similares en otros núcleos urbanos.
  Subject: Geografia
  Language: Castellà
  Subject areas: Geografia Geography Geografía
  Department: Geografia
  Student: Beneyto Dorado, Albert
  Academic year: 2015-2016
  Title in different languages: Proposta metodològica d'avaluació de la qualitat de l'espai públic en un centre històric Methodological proposal for the evaluation of the quality of public space in a historic center Propuesta metodológica de evaluación de la calidad del espacio público en un centro histórico
  Work's public defense date: 2016-09-08
  Keywords: espai públic, qualitat urbana, centres històrics public space, urban quality, historic quarters espacio público, calidad urbana, centros históricos
  Confidenciality: No
  TFG credits: 18
  Title in original language: Propuesta metodológica de evaluación de la calidad del espacio público en un centro histórico
  Project director: Pérez Albert, Yolanda
  Education area(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Geografia
  Geography
  Geografía
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar