Treballs Fi de Grau> Psicologia

Anàlisi dels centres escolars de Catalunya per fomentar la inclusió de l'alumnat nouvingut.

 • Identification data

  Identifier: TFG:2652
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2652
 • Authors:

  Auguet Padin, Judit
 • Others:

  Creation date in repository: 2020-09-15
  Abstract: Nowadays is increasingly important an inclusive education where all students are respected and have the same opportunities and aids to achieve learning as other students (Giné, 2001). That is why, in this paper, we have analysed the schools in Catalonia to see the current operation of the reception classes and help foster the educational inclusion of newcomer students. As instruments, we have done two interviews with key people from the same school. We have also administered a telematic survey aimed at teachers from all over Catalonia with a reception classes at their school. The results obtained show the most relevant factors in the process of adaptation of newcomers: The involvement of families, emotions and language. On the other hand, most teachers believe that the situation of lockdown due to COVID-19 will affect newcomer students more than other students. Finally, the importance of heterogeneity in the classroom is concluded, to learn together. Besides, it is necessary to develop emotional bonds for language acquisition and provide support to improve the attitude towards learning. Cada cop és més important una educació inclusiva on tot l’alumnat sigui respectat i tingui les mateixes oportunitats i ajudes per assolir l’aprenentatge igual que la resta d’alumnes (Giné, 2001). És per això que, en aquest treball hem analitzat els centres escolars de Catalunya per poder veure el funcionament actual de les aules d’acollida i ajudar a fomentar la inclusió educativa de l’alumnat nouvingut. Com a instruments hem realitzat dues entrevistes a persones clau d’un mateix centre i hem administrat una enquesta telemàtica dirigida a docents de tot Catalunya amb aula d’acollida al seu centre. Els resultats obtinguts mostren els factors més rellevants en el procés d’adaptació dels nouvinguts: el grau d’interès de les famílies, les emocions i la llengua. Per altra banda, la majoria de docents considera que la situació de confinament a causa de la COVID-19, afectarà més a l’alumnat nouvingut en comparació a la resta d’alumnes. Finalment, es conclou la importància de l’heterogeneïtat dins l’aula, per aprendre de manera conjunta. A més, cal fomentar els vincles afectius per l’adquisició de la llengua i realitzar un acompanyament per millorar l’actitud envers l’aprenentatge.
  Subject: Psicologia
  Language: cat
  Subject areas: Psicología Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: Auguet Padin, Judit
  Academic year: 2019-2020
  Title in different languages: Análisis de los centros escolares de Cataluña para promover la inclusión del alumnado recién llegado. Analysis of schools in Catalonia to encourage the inclusion of newcomer students. Anàlisi dels centres escolars de Catalunya per fomentar la inclusió de l'alumnat nouvingut.
  Work's public defense date: 2020-06-15
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Inclusión, Aulas de acogida o recién llegado, confinamiento. Inclusion, reception classes or newcomer, lockdown Inclusió, aules d’acollida o nouvingut, confinament
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Anàlisi dels centres escolars de Catalunya per fomentar la inclusió de l'alumnat nouvingut.
  Project director: Domènech Auqué, Montserrat.
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar