Treballs Fi de Grau> Geografia

El ciclo de vida del destino turístico en sus fases iniciales: el caso de Moldavia

 • Identification data

  Identifier: TFG:2869
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2869
 • Authors:

  Siscanu, Ana
 • Others:

  Creation date in repository: 2020-11-25
  Abstract: El següent treball de fi de grau titulat "El cicle de vida de la destinació turística en les seves fases inicials: el cas de Moldàvia" és un projecte que tracta d'analitzar la República de Moldàvia com una destinació turística amb l'objectiu de definir en quina etapa del cicle de vida segons la teoria de Richard Butler es troba i quines premisses es podrien desenvolupar. El treball inclou aspectes bàsics del país com una destinació turística, els factors de desenvolupament, resultats de quatre enquestes amb la finalitat de conèixer la percepció dels residents i la posició de les agències de viatge de Moldàvia cap al fenomen turístic, la percepció del país des de l’exterior i la demanda de paquets turístics cap a aquesta destinació, una anàlisi DAFO i finalment les conclusions, on es determina la situació de Moldàvia en una fase intermèdia entre la implicació i el desenvolupament. The following final degree project entitled "The life cycle of a tourist destination in its initial phases: the case of Moldavia" is a project that tries to analyze the Republic of Moldovia as a tourist destination with the aim of defining at what stage of the life cycle is found according to Richard Butler's theory, and what premises could be developed. The work includes basic aspects of the country as a tourist destination, development factors, results of four surveys in order to know the perception of residents and the position of Moldovan travel agencies towards the tourist phenomenon, the perception of the country from abroad and the tourist packages demand to this destination, a SWOT analysis and finally the conclusions, where the situation in Moldova is determined in an intermediate phase between involvement and development. El siguiente trabajo de fin de grado titulado “El ciclo de vida del destino turístico en sus fases iniciales: el caso de Moldavia” es un proyecto que trata de analizar la República de Moldavia como un destino turístico con el objetivo de definir en qué etapa del ciclo de vida según la teoría de Richard Butler se encuentra y qué premisas cabría desarrollar. El trabajo incluye aspectos básicos del país como un destino turístico, los factores de desarrollo, resultados de cuatro encuestas con la finalidad de conocer la percepción de los residentes y la posición de las agencias de viaje de Moldavia hacia el fenómeno turístico, la percepción del país desde el exterior y la demanda de paquetes turísticos hacia este destino, un análisis DAFO y finalmente las conclusiones, donde se determina la situación de Moldavia en una fase intermedia entre la implicación y el desarrollo.
  Subject: Turisme
  Language: Castellà
  Subject areas: Turisme i oci Tourism and leisure Turismo y ocio
  Department: Geografia
  Student: Siscanu, Ana
  Academic year: 2019-2020
  Title in different languages: El cicle de vida de la destinació turística en les seves fases inicials: el cas de Moldàvia The life cycle of a tourist destination in its initial phases: the case of Moldavia El ciclo de vida del destino turístico en sus fases iniciales: el caso de Moldavia
  Work's public defense date: 2020-09-10
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: El ciclo de vida del destino turístico en sus fases iniciales: el caso de Moldavia
  Project director: Muiños Villaverde, María Jesús
  Education area(s): Turisme
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Turisme i oci
  Tourism and leisure
  Turismo y ocio
  Turisme
 • Documents:

 • Cerca a google