URV Institutional Repository
Español Català English
Title
Turisme induït pel cinema: estudi de cas de la ciutat de Barcelona - TFG:2870
Title in original languageTurisme induït pel cinema: estudi de cas de la ciutat de Barcelona
Title in different languagesTurisme induït pel cinema: estudi de cas de la ciutat de Barcelona
Title in different languagesCinema-induced tourism: case study of the city of Barcelona
Title in different languagesTurismo inducido por el cine: caso de estudio de la ciudad de Barcelona
AbstractEl cinema és un element de promoció turística molt important, ja que les imatges creen expectatives. En les últimes dècades s’ha demostrat que el turisme induït pel cinema és un fenomen i una realitat en creixement per tot el món. En aquest treball, es defineix el turisme induït pel cinema, els seus efectes i l’ús del mateix com a eina de promoció, per, posteriorment, poder estudiar aquestes mateixes característiques en el cas de la ciutat de Barcelona a través d’una sèrie d’entrevistes a experts per poder tractar la temàtica des de diferents punts de vista, d’un anàlisi de 7 pel·lícules gravades a la ciutat per saber les percepcions que els usuaris tenen de la destinació a partir del cinema i altres fonts consultades per complementar el cas d’estudi. Aquesta metodologia permetrà corroborar els impactes d’aquest tipus de cinema a la ciutat i afirmar si realment hi ha un desenvolupament turístic induït pel cinema a la ciutat de Barcelona.
AbstractCinema is a very important element in promoting tourism because images create expectations. Cinema-induced tourism has been shown in recent decades to be a growing phenomenon and reality worldwide. This paper defines tourism induced by cinema, its effects and its use as a promotional tool. The research is focused on the city of Barcelona to study this. Using a series of interviews with experts, 7 films recorded in the city to bring out the perceptions that users have of the destination from the cinema and other sources consulted to complement the case study. This methodology will a highlight the impact of cinema to the city and to confirm if there is a development of tourism induced by cinema in the city of Barcelona.
AbstractEl cine es un elemento de promoción turística muy importante porque las imágenes crean expectativas. En las últimas décadas se ha demostrado que el turismo inducido por el cine es un fenómeno y una realidad en crecimiento por todo el mundo. En este trabajo se define el turismo inducido por el cine, sus efectos y el uso del mismo como herramienta de promoción, para posteriormente poder estudiar estas mismas características en el caso de la ciudad de Barcelona a través de una serie de entrevistas a expertos para poder tratar la temática desde diferentes puntos de vista, de un análisis de 7 películas grabadas en la ciudad, para saber las percepciones que los usuarios tienen del destino a partir del cine y otras fuentes consultadas por complementar el caso de estudio. Esta metodología permitirá corroborar los impactos de este tipo de cine en la ciudad y afirmar si realmente hay un desarrollo turístico inducido por el cine en la ciudad de Barcelona.
KeywordsTurisme, turisme induït pel cinema, Barcelona
KeywordsTourism, cinema-induced tourism, Barcelona
KeywordsTurismo, turismo inducido por el cine, Barcelona
SubjectTurisme
LanguageCatalà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorPaolo Russo, Antonio
DepartmentGeografia
Work's public defense date2020-06-19
Creation date in repository2020-11-25
Academic year2019-2020
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurisme i oci
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurismo y ocio
StudentSurià Parga, Olga
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili