Treballs Fi de Grau> Psicologia

Anàlisi de l'Estigma Associat al VIH/Sida des d'una Vessant Psicològica

 • Identification data

  Identifier: TFG:2913
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG2913
 • Authors:

  Ferreres Martí, Alba
 • Others:

  Creation date in repository: 2020-12-02
  Abstract: El Virus de la Immunodeficiència Humana (VIH) és una malaltia crònica, tot i que la teràpia antiretroviral (TAR) funciona impedint que el virus present a la sang es repliqui i, juntament amb l’ús de preservatiu (femení i/o masculí) estan associats a una disminució significant en el risc de transmissió del VIH (Davari et al. 2020; Finkelstein et al. 2015; Porto et al. 2008; Siegfried et al. 2011 i Hogg et al. 2011). D’altra banda, es considera que la malaltia del VIH/Sida pateix conductes estigmatitzants per part de la societat (Herek i Glunt, 1988). El principal objectiu d’aquest estudi és analitzar el nivell de coneixements que té la població general sobre la malaltia del VIH/Sida i observar les creences estigmatitzants cap a la mateixa a través d’una enquesta adreçada a la població general amb n=150. Els resultats que s’han obtingut reflecteixen una desinformació general sobre els aspectes bàsics de la malaltia i es corrobora que la falta de coneixements sobre aquesta dóna lloc a creences errònies i processos estigmatitzants. The human immunodeficiency virus (HIV) is a chronic disease, although antiretroviral theropy helps in a way that it prevents the virus which is in the blood replicating and, along with the use of condoms (female or male), which are associated with a significant decrease in the risk of transmission of the disease (Davari et al. 2020; Finkelstein et al. 2015; Porto et al. 2008; Siegfried et al. 2011 i Hogg et al. 2011). On the other hand, HIV /Aids is considered to be related to stigmatizing conducts from society (Herek i Glunt, 1988). The main objective of this study is to analyze the status of knowledge of the general public has about the disease HIV/aids and to observe the stigmatized beliefs towards this using a survey towards the general population with N=150. The resulting conclusions obtained reflect a general disinformation on the general aspects of the disease and confirm that the innacuracy and lack of knowledge about the disease gives way to false, erroneous beliefs and stigmatizing thoughts.
  Subject: Psicologia
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Ferreres Martí, Alba
  Academic year: 2019-2020
  Title in different languages: Anàlisi de l'Estigma Associat al VIH/Sida des d'una Vessant Psicològica Analysis of the stigma associated with HIV/AIDS from a psychological perspective Análisis del Estigma Asociado al VIH/Sida des de una Vesante Psicológica
  Work's public defense date: 2020-10-06
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: VIH, Sida, estigma HIV, AIDS, stigma VIH, Sida, estigma
  Confidenciality: No
  TFG credits: 6
  Title in original language: Anàlisi de l'Estigma Associat al VIH/Sida des d'una Vessant Psicològica
  Project director: Domènech Auqué, Montserrat
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar