Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

EL TRABAJO EN RED EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES

 • Identification data

  Identifier: TFG:312
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG312
 • Authors:

  FASCIE PATERNAY, FLORENCIA
 • Others:

  Creation date in repository: 2015-10-29
  Abstract: Aquest treball es basa en el treball en xarxa en l’àmbit dels Serveis Socials, i es pretén conèixer com de favorables és aquesta pràctica. Es donarà forma a l’article coneixent les xarxes socials i personals, el treball en xarxa dintre de la disciplina de treball social i la seva intervenció. La fonamentació d’aquest article i la recopilació d’informació es farà en un EBAS de la província de Tarragona. És important conèixer d’aquesta metodologia que es basa en tres conceptes bàsics com són la coordinació, la cooperació i la col·laboració. Es contextualitza als Serveis Socials ja que és on major paper té la figura del treballador social amb el treball conjunt vers altres professionals, en una situació social en crisi. This article is based on networking in the field of Social Services, and pretending to know how favorable is this practical. Article form, will be given to know the social and personal networks, networking within the discipline of social work and intervention. The foundation of this article and information gathering will be a EBAS of Tarragona. It is important to know of this methodology is based on three basic concepts such as coordination, cooperation and collaboration. It is contextualized in the field of Social Services because it is where most paper is the figure of the social worker with the joint work to other professionals in a social situation in crisis. Este artículo se basa en el trabajo en red en el ámbito de los Servicios Sociales, y se pretende conocer cómo de favorable es ésta práctica. Se dará forma al artículo conociendo las redes sociales y personales, el trabajo en red dentro de la disciplina de trabajo social y la intervención. La fundamentación de este artículo y la recopilación de información se harán en un EBAS de la provincia de Tarragona. Es importante conocer de ésta metodología que se basa en tres conceptos básicos como son la coordinación, la cooperación y la colaboración. Se contextualiza en el ámbito de los Servicios Sociales ya que es donde mayor papel tiene la figura del trabajador social con el trabajo conjunto hacia otros profesionales, en una situación social en crisis.
  Subject: Treball en xarxa
  Language: spa
  Subject areas: Treball social Social Work Trabajo social
  Department: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Student: FASCIE PATERNAY, FLORENCIA
  Academic year: 2014-2015
  Title in different languages: EL TREBALL EN XARXA EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS NETWORKING IN THE FIELD OF SOCIAL SERVICES EL TRABAJO EN RED EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
  Work's public defense date: 2015-06-02
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Treball en xarxa, treball social, serveis socials. Networking, social work, social services. Trabajo en red, trabajo social, servicios sociales.
  Confidenciality: No
  Title in original language: EL TRABAJO EN RED EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
  Education area(s): Treball Social
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Treball en xarxa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar