URV Institutional Repository
Español Català English
Title
El Desenvolupament Turístic a Oradea, Romania, Especialització, Evolució, Modalitats Turistíques - TFG:3245
Access rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
Title in original languageEl Desenvolupament Turístic a Oradea, Romania, Especialització, Evolució, Modalitats Turistíques
Title in different languagesEl Desarrollo Turístico a Oradea, Rumania, Especialización,Evolución, Modalidades Turísticas
Title in different languagesTourist Development in Oradea, Romania, Specialization, Evolution and Tourist Modalities
Title in different languagesEl Desenvolupament Turístic a Oradea, Romania, Especialització, Evolució, Modalitats Turistíques
AbstractAquesta investigació té com a objectiu analitzar la destinació turística d’Oradea, amb totes les seves característiques socioeconòmiques, culturals, tradicionals i turístiques, a partir d’aquí establir una hipòtesi si Oradea té potencial turístic o no, i posteriorment establir propostes de millora per al sector turístic de la zona. S’ha dut a terme una entrevista en línia a la Sra. Andrea Lupșea, que és la persona responsable de gestionar el turisme de la destinació i també s’ha analitzat dos podcasts fets a l’alcalde del municipi, per part de dues cadenes de ràdio sobre el desenvolupament i creixement d’Oradea. A partir de la informació extreta de diferents fonts s’ha creat un pla estratègic la fi de millorar el sector turístic de la destinació, ja que s’ha detectat algunes mancances en la seva gestió. El pla estratègic té com a missió principal convertir en un destí turístic de qualitat i de fidelitzar el públic potencial. La conclusió és que es tracta d’un destí que té potencial turístic, però s’ha de millorar molts aspectes dins del sector i per això aquesta recerca aporta i proposa un pla estratègic per crear un destí de qualitat.
KeywordsPlan estratégico, evolución y modernización
KeywordsStrategic plan, evolution, and modernization
KeywordsPla Estratègic, evolució i modernització.
SubjectTurisme
LanguageCatalà
EntityUniversitat Rovira i Virgili (URV)
Education area(s)Turisme
Project directorJoaquim Queralt Basterra
DepartmentGeografia
Work's public defense date2021-06-14
Creation date in repository2021-06-30
Academic year2020-2021
TFG credits6
ConfidencialityNo
Subject areasTurismo y ocio
Subject areasTourism and leisure
Subject areasTurisme i oci
StudentGeanina Pile
Search your registry in
Available files
Memòria

Information

© 2016 Universitat Rovira i Virgili