Treballs Fi de Grau> Infermeria

Mètodes no farmacològics per abordar el dolor neonatal: revisió bibliogràfica

 • Identification data

  Identifier: TFG:3412
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3412
 • Authors:

  Luján Romero, Alejandra
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-14
  Abstract: "A les UCIN, els nadons són sotmesos a nombroses intervencions doloroses. Els mètodes no farmacològics per pal·liar aquest dolor destaquen per la seva seguretat i fàcil administració. El present estudi preten descriure els tractaments no farmacològics més utilitzats a les UCIN. L’administració de glucosa és el mètode no farmacològic més utilitzat. El mètode cangur és segur i eficaç, tot i que suposa una càrrega de treball addicional. El paper del personal d’infermeria és rellevant, donat que la responsabilitat de detectar, avaluar i pal·liar el dolor neonatal recau sobre elles. Aquest estudi ha identificat la necessitat d’una investigació infermera més extensa en aquest àmbit." "A les UCIN, els nadons són sotmesos a nombroses intervencions doloroses. Els mètodes no farmacològics per pal·liar aquest dolor destaquen per la seva seguretat i fàcil administració. El present estudi preten descriure els tractaments no farmacològics més utilitzats a les UCIN. L’administració de glucosa és el mètode no farmacològic més utilitzat. El mètode cangur és segur i eficaç, tot i que suposa una càrrega de treball addicional. El paper del personal d’infermeria és rellevant, donat que la responsabilitat de detectar, avaluar i pal·liar el dolor neonatal recau sobre elles. Aquest estudi ha identificat la necessitat d’una investigació infermera més extensa en aquest àmbit."
  Subject: Infermeria
  Language: Català
  Subject areas: Infermeria Nursing Enfermería
  Department: Infermeria
  Student: Luján Romero, Alejandra
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Non-pharmacological methods to address neonatal pain: a literature review Métodos no farmacológicos para abordar el dolor neonatal: revisión bibliográfica
  Work's public defense date: 2021-06-08
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: Dolor neonatal, mètodes no farmacològics, Unitat de Cures Intensives Neonatal Neonatal pain, non-pharmacological methods, Neonatal Intensive Unit Care Dolor neonatal, métodos no farmacológicos, Unidad de Curas Intensivas Neonatal
  Confidenciality: No
  Title in original language: Mètodes no farmacològics per abordar el dolor neonatal: revisió bibliogràfica
  Project director: Martínez García, Montserrat
  Education area(s): Infermeria
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Infermeria
  Nursing
  Enfermería
  Infermeria
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar