Treballs Fi de Grau> Psicologia

Perspectiva de la población acerca de la enfermedad de Alzheimer

 • Identification data

  Identifier: TFG:3415
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3415
 • Authors:

  Sow Sow, Binta
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-14
  Abstract: Aquest treball té com a objectiu principal descriure el coneixement que posseeix la població respecte de la malaltia d'Alzheimer, causa més comuna de demència. Es defineixen aspectes teòrics com ara la seva definició, tipologia, conseqüències, bases biològiques i tractament. Aquests aspectes introdueixen lestudi realitzat en una mostra de 138 subjectes que participen mitjançant la contestació dun qüestionari que avalua qüestions tant genèriques com específiques de la malaltia. Els diferents resultats i conclusions mostren que, generalment, la mostra de la investigació té un coneixement encertat. El presente trabajo tiene como objetivo principal describir el conocimiento que posee la población respecto a la enfermedad de Alzheimer, causa más común de demencia. Se definen aspectos teóricos tales como su definición, tipología, consecuencias, bases biológicas y tratamiento. Estos aspectos introducen el estudio realizado en una muestra de 138 sujetos que participan mediante la contestación de un cuestionario que evalúa cuestiones tanto genéricas como específicas de la enfermedad. Los distintos resultados y conclusiones muestran que, generalmente, la muestra de la investigación posee un conocimiento acertado.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Sow Sow, Binta
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Perspectiva de la població sobre la malaltia d'Alzheimer Population perspective on Alzheimer's disease Perspectiva de la población acerca de la enfermedad de Alzheimer
  Work's public defense date: 2021-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: malaltia d'Alzheimer, demència, consciència social Alzheimer's disease, dementia, social awareness enfermedad de Alzheimer, demencia, conciencia social
  Confidenciality: No
  Title in original language: Perspectiva de la población acerca de la enfermedad de Alzheimer
  Project director: Torrente Torné, Margarita
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar