Treballs Fi de Grau> Psicologia

La presión psicológica como estresor en jóvenes deportistas del Camp de Tarragona: un estudio de las diferencias de género

 • Identification data

  Identifier: TFG:3427
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3427
 • Authors:

  Montell Ruberte, Daniel
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-14
  Abstract: El context de pressió psicològica en competició en què es troben els esportistes adolescents dóna lloc a l'estrès en el vessant negatiu, el qual és un fenomen que influeix en les característiques psicològiques i la conducta de l'esportista, és a dir, en el rendiment esportiu. En aquest estudi es plantegen dues hipòtesis: (H1) l'estrès esportiu es relaciona negativament amb el rendiment psicològic i (H2) el gènere modula la relació entre l'estrès esportiu i el rendiment psicològic. Els resultats indiquen que l'estrès esportiu es relaciona negativament amb l'autoconfiança i el nivell d'activació òptim. A més a més, el gènere no modula l'efecte de l'estrès sobre les variables del rendiment psicològic. El contexto de presión psicológica en competición en el que se encuentran los deportistas adolescentes da lugar al estrés en su vertiente negativa, el cual es un fenómeno que influye en las características psicológicas y la conducta del deportista, es decir, en su rendimiento deportivo. En este estudio se plantean dos hipótesis: (H1) el estrés deportivo se relaciona negativamente con el rendimiento psicológico y (H2) el género modula la relación entre el estrés deportivo y el rendimiento psicológico. Los resultados indican que el estrés deportivo se relaciona negativamente con la autoconfianza y el nivel de activación óptimo. Además, el género no modula el efecto del estrés sobre las variables del rendimiento psicológico.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicología Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: Montell Ruberte, Daniel
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: La presión psicológica como estresor en jóvenes deportistas del Camp de Tarragona: un estudio de las diferencias de género Psychological pressure as a stressor in young athletes from Camp de Tarragona: a study of gender differences La pressió psicològica com estressor en joves esportistes del Camp de Tarragona: un estudi de les diferències de gènere
  Work's public defense date: 2021-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: estrés deportivo, rendimiento psicológico, género. sport stress, psychological performance, gender. estrès esportiu, rendiment psicològic, gènere.
  Confidenciality: No
  Title in original language: La presión psicológica como estresor en jóvenes deportistas del Camp de Tarragona: un estudio de las diferencias de género
  Project director: Sora Miana, Beatriz
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar