Treballs Fi de Grau> Psicologia

La salud mental de los adolescentes de Vilanova i la Geltrú durante la tercera ola de COVID-19

 • Identification data

  Identifier: TFG:3429
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3429
 • Authors:

  Bedoya Marcos, Elena
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-14
  Abstract: L'objectiu principal és estimar la prevalença quant a simptomatologia d'alguns trastorns d'ansietat i del trastorn de depressió en una mostra d'adolescents de 14-18 anys de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, ​​durant la tercera onada de COVID-19. A més d'analitzar altres objectius de la mateixa importància. Tot això mitjançant una enquesta en línia formada per una part ad-hoc i el qüestionari RCADS-30. Els símptomes amb més prevalença van ser els símptomes del trastorn de fòbia social i d'ansietat generalitzada. Ser dona i tenir un diagnòstic previ es van relacionar amb presentar símptomes dels trastorns avaluats. El objetivo principal es estimar la prevalencia, en cuanto a sintomatología, de algunos trastornos de ansiedad y del trastorno de depresión en una muestra de adolescentes de 14-18 años de Vilanova i la Geltrú, Barcelona, durante la tercera ola de COVID-19. Además de analizar otros objetivos de igual importancia. Todo ello a través de una encuesta online formada por una parte ad-hoc y el cuestionario RCADS-30. Los síntomas con mayor prevalencia fueron los síntomas del trastorno de fobia social y de ansiedad generalizada. Ser mujer y tener un diagnóstico previo se relacionaron con presentar síntomas de los trastornos evaluados.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicología Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: Bedoya Marcos, Elena
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: La salud mental de los adolescentes de Vilanova i la Geltrú durante la tercera ola de COVID-19 The mental health of adolescents in Vilanova i la Geltrú during the third wave of COVID-19 La salut mental dels adolescents de Vilanova i la Geltrú durant la tercera onada de COVID-19
  Work's public defense date: 2021-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: COVID-19, adolescentes, salud mental COVID-19, adolescents, mental health COVID-19, adolescents, salut mental
  Confidenciality: No
  Title in original language: La salud mental de los adolescentes de Vilanova i la Geltrú durante la tercera ola de COVID-19
  Project director: Huguet Roselló, Anna
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar