Treballs Fi de Grau> Psicologia

Davallada cognitiva i emocional en els residents de l'Hospital de la Santa Creu-Jesús després d'un any de la pandèmia.

 • Identification data

  Identifier: TFG:3464
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3464
 • Authors:

  Tomàs Redon, Júlia
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-15
  Abstract: L'objectiu principal ha estat avaluar l'impacte que ha tingut la pandèmia durant el seu primer any a nivell cognitiu i emocional en els adults majors que viuen en la residència. A més a més d'estudiar si els nivells de depressió són capaços d'explicar part de la variància en el nivell cognitiu. La mostra ha estat de 64 residents de l'Hospital de la Santa Creu-Jesús. Als quals se'ls van administrar dos tests; el "Mini Examen Cognoscitiu"(MEC) i el Yesavage. Es van realitzar proves de comparacions de mitjanes pre-post i una regressió lineal. Els resultats mostren un deteriorament significatiu a nivell cognitiu i a nivell de simptomatologia depressiva (ps=,001). La simptomatologia depressiva no explica cap part significativa del nivell cognitiu dels participatns un any després de iniciar-se la pandèmia (ps>,05)
  Subject: Pscologia
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Tomàs Redon, Júlia
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Davallada cognitiva i emocional en els residents de l'Hospital de la Santa Creu-Jesús després d'un any de la pandèmia. Cognitive and emotional decline in Santa Cruz-Jesus Hospital residents after a year of the pandemic. Descenso cognitivo y emocional en los residentes del Hospital de la Santa Creu-Jesús después de un año de la pandemia.
  Work's public defense date: 2021-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: funcionament cognitiu, depressió, geriàtric cognitive function, depresion, geriatric funcionamento cognitivo, depressión, geriátrico
  Confidenciality: No
  Title in original language: Davallada cognitiva i emocional en els residents de l'Hospital de la Santa Creu-Jesús després d'un any de la pandèmia.
  Project director: Sánchez Rodríguez, Elisabet
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Pscologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar