Treballs Fi de Grau> Psicologia

Diferències en l'ansietat, motivació, cohesió i el tracte interpersonal segons l'estil d'entrenador

 • Identification data

  Identifier: TFG:3482
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3482
 • Authors:

  Rovira Pagès, Lluc
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-15
  Abstract: El present estudi investiga la possibilitat d’influència predictora i les relacions entre sis estils diferents d’entrenadors (tradicional, tecnològic, crític, innovador, col·laborador i dialogador), amb les dimensions d’ansietat, motivació, cohesió i tracte interpersonal entre jugador i entrenador. La mostra consta de 102 jugadors que pertanyen a l’equip de futbol Fundació Futbol Base Reus, dels quals 71,6% són homes i 28,4% dones. Els resultats mostren que tots els estils d’entrenadors mostren resultats significatius en correlacions i prediccions, en excepció de l’estil tecnològic. Els dos estils amb més resultats significatius indiquen que l’estil crític redueix l’ansietat, però empitjora part de la cohesió, basa la motivació en recompenses i redueix la qualitat de relació entre entrenador-jugador, mentre que l’estil dialogador redueix part de l’ansietat, millora part de la cohesió grupal, millora la motivació en diferents dimensions i millora la relació entre entrenador i jugador.
  Subject: Psicologia
  Language: cat
  Subject areas: Psicología Psychology Psicologia
  Department: Psicologia
  Student: Rovira Pagès, Lluc
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Diferencias en ansiedad, motivación, cohesión y trato interpersonal según el estilo de entrenador Differences in anxiety, motivation, cohesion and interpersonal treatment depending on the coaching style Diferències en l'ansietat, motivació, cohesió i el tracte interpersonal segons l'estil d'entrenador
  Work's public defense date: 2021-06-28
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: estilo de entrenador tradicional, tecnológico, crítico, innovador, colaborador, dialogador, ansiedad. traditional coaching style, technological, critical, innovative, collaborative, dialogic, anxiety. estil d’entrenador tradicional, tecnològic, crític, innovador, col·laborador, dialogador, ansietat.
  Confidenciality: No
  Title in original language: Diferències en l'ansietat, motivació, cohesió i el tracte interpersonal segons l'estil d'entrenador
  Project director: Serrano Fernández, María José
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicología
  Psychology
  Psicologia
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar