Treballs Fi de Grau> Psicologia

Cultura del honor: relación entre cultura del honor, inteligencia emocional y conducta agresiva como variables asociadas a la violencia de género

 • Identification data

  Identifier: TFG:3486
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3486
 • Authors:

  Torres Amorós, Marc
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-15
  Abstract: En aquest estudi, l'anàlisi empírica del qual s'ha realitzat amb una mostra de 135 persones (44 homes i 91 dones), es tracta d'establir una relació entre tres variables: la cultura de l'honor, la intel·ligència emocional i la conducta agressiva. A partir de les aportacions científiques que diferents autors han publicat al llarg del temps, juntament amb les dades obtingudes al qüestionari administrat als participants, es pretén observar si hi ha alguna relació entre aquests tres factors i, en cas afirmatiu, com aquesta relació influeix en la conducta dels subjectes. En el presente estudio, cuyo análisis empírico se ha realizado con una muestra de 135 personas (44 hombres y 91 mujeres), se trata de establecer una relación entre tres variables: la cultura del honor, la inteligencia emocional y la conducta agresiva. A partir de las aportaciones científicas que distintos autores han publicado a lo largo del tiempo, junto con los datos obtenidos en el cuestionario administrado a los participantes, se pretende observar si existe alguna relación entre estos tres factores y, en caso afirmativo, como esta relación influye en la conducta de los sujetos.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Torres Amorós, Marc
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Cultura de l'honor: relació entre cultura de l'honor, intel·ligència emocional i conducta agressiva com a variables associades a la violència de gènere Culture of honor: relationship between culture of honor, emotional intelligence and aggressive behavior as variables associated with gender-based violence Cultura del honor: relación entre cultura del honor, inteligencia emocional y conducta agresiva como variables asociadas a la violencia de género
  Work's public defense date: 2021-06-18
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: cultura de l'honor, intel·ligència emocional, conducta agressiva culture of honor, emotional intelligence, aggressive behavior cultura del honor, inteligencia emocional, conducta agresiva
  Confidenciality: No
  Title in original language: Cultura del honor: relación entre cultura del honor, inteligencia emocional y conducta agresiva como variables asociadas a la violencia de género
  Project director: Sora Miana, Beatriz
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar