Treballs Fi de Grau> Psicologia

Diferències en autoconcepte, estratègies d'aprenentatge i rendiment acadèmic, en alumnes amb i sense Dificultats de l'Aprenentatge

 • Identification data

  Identifier: TFG:3506
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3506
 • Authors:

  Arjona Domingo, Miquel
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-16
  Abstract: S’ha realitzat una investigació amb l’objectiu d’analitzar si es presenten diferències significatives en autoconcepte, estratègies d’aprenentatge i rendiment acadèmic, en alumnes amb i sense dificultats de l’aprenentatge. L’estudi s’ha portat a terme en un Institut de Torredembarra, administrant a un total de 48 estudiants, l’Autoconcepto Forma 5 (AF5), el Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje (CEA) i observant les qualificacions del primer i segon trimestre de les matèries de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques. S’han analitzat els resultats amb el programa estadístic SPSS i s’ha pogut comprovar que existeixen diferències significatives tant en l’autoconcepte, com també en les estratègies d’aprenentatge i el rendiment acadèmic.
  Subject: Psicologia
  Language: cat
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Arjona Domingo, Miquel
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Diferències en autoconcepte, estratègies d'aprenentatge i rendiment acadèmic, en alumnes amb i sense Dificultats de l'Aprenentatge Differences in self-concept, learning strategies and academic performance in students with and without learning difficulties. Diferencias en autoconcepto, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico, en alumnos con y sin Dificultades del Aprendizaje
  Work's public defense date: 2021-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: dificultats de l'aprenentatge, autoconcepte, estratègies d'aprenentatge learning difficulties, self-concept, learning strategies dificultades del aprendizaje, autoconcepto, estrategias de aprendizaje
  Confidenciality: No
  Title in original language: Diferències en autoconcepte, estratègies d'aprenentatge i rendiment acadèmic, en alumnes amb i sense Dificultats de l'Aprenentatge
  Project director: Voltas Moreso, Núria
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar