Treballs Fi de Grau> Psicologia

La relación entre la Regulación Emocional y el Burnout

 • Identification data

  Identifier: TFG:3537
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3537
 • Authors:

  Bernabeu Ramos, Paula Gema
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-16
  Abstract: L´objectiu principal d´aquest treball és estudiar la relació entre les dimensions de la regulació emocional (reavaluació cognitiva i supressió expressiva) i les dimensions del burnout (esgotament, cinisme i eficàcia professional). Per això, s'ha administrat el Qüestionari de Regulació Emocional (EQR) i l'Inventari de Burnout de Maslach (MBI) a una mostra de 132 participants. Els resultats indiquen la correlació només de la reavaluació amb l'eficàcia. Algunes variables sociodemogràfiques expliquen una certa variabilitat de l'eficàcia i el cinisme. En comparació de mitjanes, l'estat civil genera variabilitat entre grups, mentre que l'edat i el sexe no. El objetivo principal de este trabajo es estudiar la relación entre las dimensiones de la regulación emocional (reevaluación cognitiva y supresión expresiva) y las dimensiones del burnout (agotamiento, cinismo y eficacia profesional). Para ello, se ha administrado el Cuestionario de Regulación Emocional (EQR) y el Inventario de Burnout de Maslach (MBI) a una muestra de 132 participantes. Los resultados indican la correlación únicamente de la reevaluación con la eficacia. Algunas variables sociodemográficas explican cierta variabilidad de la eficacia y el cinismo. En la comparación de medias, el estado civil genera variabilidad entre grupos, mientras que la edad y el sexo no.
  Subject: Psicologia
  Language: spa
  Subject areas: Psicologia Psychology Psicología
  Department: Psicologia
  Student: Bernabeu Ramos, Paula Gema
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: La relació entre la Regulació Emocional i el Burnout The relationship between Emotional Regulation and Burnout La relación entre la Regulación Emocional y el Burnout
  Work's public defense date: 2021-06-21
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: regulació emocional, burnout, dimensions emotional regulation, burnout, dimensions regulación emocional, burnout, dimensiones
  Confidenciality: No
  Title in original language: La relación entre la Regulación Emocional y el Burnout
  Project director: Sánchez Rodríguez, Elisabet
  Education area(s): Psicologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Psicologia
  Psychology
  Psicología
  Psicologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar