Treballs Fi de Grau> Educació Infantil

Programa d'intervenció educativa en l'autisme.

 • Identification data

  Identifier: TFG:3595
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3595
 • Authors:

  Gutiérrez Coll, Meritxell
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-19
  Abstract: Aquest Treball de Final de Grau pretén avaluar de manera exhaustiva del programa “Petites mirades, grans aprenentatges” original de l’escola Solc, de Tarragona i específic per infants TEA de l’etapa d’educació infantil. L’objectiu principal a assolir vol comprovar la funcionalitat del programa “Petites mirades, grans aprenentatges” en la vida dels infants, les famílies TEA i les escoles ordinàries. Per aquest motiu, la línia metodològica és mixta, ja que aquest programa abraça tot l’entorn d’aquesta tipologia d’infants: escola d’educació especial, escola ordinària i família, ja que els resultats extrets combinen observacions d’aula, entrevistes i gràfics extrets d’enquestes. Els resultats extrets demostren la funcionalitat del programa pels infants amb autisme atesos, ja que els dona qualitat de vida i benestar emocional al proporcionar eines i estratègies de relació i comprensió del món, a més de dotar a les famílies i escoles ordinàries de recursos per afrontar el dia a dia d’aquests infants.
  Subject: Ciències de l'Educació
  Language: cat
  Subject areas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Department: Ciències de l'Educació
  Student: Gutiérrez Coll, Meritxell
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Programa de intervención educativa en el autismo Educational intervention program in autism Programa d'intervenció educativa en l'autisme.
  Work's public defense date: 2021-06-14
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: autismo, educación, intervención educativa autism, education, educational intervention autisme, educació, intervenció educativa
  Confidenciality: No
  Title in original language: Programa d'intervenció educativa en l'autisme.
  Project director: Veà Vila, Sílvia
  Education area(s): Educació Infantil
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  Ciències de l'Educació
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar