Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil

 • Identification data

  Identifier: TFG:3678
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3678
 • Authors:

  Ferré Soler, Carla
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-22
  Abstract: Un dels problemes dels espessants tèxtils és que la seva reacció de polimerització es requereix fer en emulsió inversa en la qual hi ha una fase aquosa i una fase orgànica. Aquesta fase orgànica conté un oli format per hidrocarburs que, al treballar a temperatures altes, s’evaporen i van a formar part de l’atmosfera. S’intentarà disminuir l’emissió d’aquests. També es vol aconseguir que aquests no es congelin a una temperatura baixa. S’ha arribat a la conclusió que canviant l’oli utilitzat per un format amb cadenes d’hidrocarburs més llargues, farà que el punt d’evaporació d’aquest baixi i no hi hagi tanta emissió de fums. Per solucionar el tema de la congelació, s’ha reduït la proporció de dissolvent aquós respecte el dissolvent orgànic. Un dels problemes dels espessants tèxtils és que la seva reacció de polimerització es requereix fer en emulsió inversa en la qual hi ha una fase aquosa i una fase orgànica. Aquesta fase orgànica conté un oli format per hidrocarburs que, al treballar a temperatures altes, s’evaporen i van a formar part de l’atmosfera. S’intentarà disminuir l’emissió d’aquests. També es vol aconseguir que aquests no es congelin a una temperatura baixa. S’ha arribat a la conclusió que canviant l’oli utilitzat per un format amb cadenes d’hidrocarburs més llargues, farà que el punt d’evaporació d’aquest baixi i no hi hagi tanta emissió de fums. Per solucionar el tema de la congelació, s’ha reduït la proporció de dissolvent aquós respecte el dissolvent orgànic.
  Subject: Química
  Language: cat
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Student: Ferré Soler, Carla
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Estudio, mejora y desarrollo de un espesante téxtil Study, improvement and development of a textilethickening agent Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil
  Work's public defense date: 2021-06-30
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: espesante téxtil, punto congelación, emisión humos textile thickening agent ,freezing point, smoke emission espressant tèxtil, punt congelació, emissió fums
  Confidenciality: No
  Title in original language: Estudi, millora i desenvolupament d'un espessant tèxtil
  Project director: Carvajal Martí, Joan Josep
  Education area(s): Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar