Treballs Fi de Grau> Química Analítica i Química Orgànica

Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd

 • Identification data

  Identifier: TFG:3690
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG3690
 • Authors:

  El Khannaji, Hafssa
 • Others:

  Creation date in repository: 2021-07-22
  Abstract: Recentment els polímers intel·ligents termosensibles que presenten una temperatura de solució crítica inferior (LCST) en medi aquós han despertat un gran interès especialment en el camp de la biomedicina. Aquest treball s’ha centrat en la síntesi i l’estudi del comportament LCST d’una família de polímers d’aquest tipus derivats de l’àcid làctic. Els monòmers, de tipus acrilat de lactamida, s’han sintetitzat a partir del dissolvent verd lactat d’etil i després s’han polimeritzat via SET-LRP en aigua. Finalment, s’ha estudiat el comportament LCST en aigua d’aquests materials a partir de la determinació de la seva temperatura d’enterboliment (Tent).
  Subject: Química
  Language: cat
  Subject areas: Química Chemistry Química
  Department: Química Analítica i Química Orgànica
  Student: El Khannaji, Hafssa
  Academic year: 2020-2021
  Title in different languages: Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd Thermoresponsive polymers based on ethyl lactate, a green solvent Polímeros termosensibles basados ​​en el lactato de etilo, un disolvente verde
  Work's public defense date: 2021-07-05
  Access rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Keywords: polímers termosensibles, polímers biobasats, SET-LRP en medi aquós thermoresponsive polymers, biobased polymers, aqueous SET-LRP polímeros termosensibles, polímeros biobasados, SET-LRP en agua
  Confidenciality: No
  Title in original language: Polímers termosensibles basats en el lactat d'etil, un dissolvent verd
  Project director: Lligadas Puig, Gerard
  Education area(s): Química
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Keywords:

  Química
  Chemistry
  Química
  Química
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar